Pháp Môn Căn Bản

Năm Giới

Năm Giới   Năm Giới tức là năm phép thực tập chánh niệm, biểu hiện được một cách cụ thể giáo lý Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, con đường của Bụt, con đường của hiểu biết và thương yêu đích thực có khả năng đưa tới trị liệu, chuyển hóa và hạnh phúc…

Read more

Pháp đàm

Trong buổi pháp đàm, chúng ta đến với nhau, có mặt cho nhau trong một nhóm nhỏ như một gia đình tâm linh để cùng thực tập với nhau những lời hòa ái cũng như là cách lắng nghe sâu. Ái ngữ và lắng nghe sâu là phương pháp giúp cho sự thực tập của…

Read more

Nghi thức lễ cài hoa Vu Lan

  01. (Thiền Tọa) (10 phút, sau khi được hướng dẫn) 02. (Dâng Hương) Đại chúng đứng chắp tay trước bàn thờ. Vị chủ lễ nâng hương lên và xướng kệ Dâng Hương sau ba tiếng chuông bắt đầu, trong khi mọi người quán tưởng theo lời kệ: Xin cho khói trầm thơm Kết thành mây…

Read more

Thiền Ngồi

Cách ngồi thiền vững chãi nhất là ngồi xếp bằng hai chân trên một cái gối dày vừa đủ để giữ vững toàn thân. Tốt nhất là ngồi trong tư thế kiết già hay bán già, chân phải đặt trên bắp vế trái và chân trái trên bắp vế phải. Nếu ngồi kiết già quá…

Read more