Làng Mai, Pháp

Làng Mai là một trung tâm thiền tập tọa lạc tại miền Tây Nam nước Pháp được hình thành vào đầu năm 1982. Làng Mai tiếng Pháp là Village des pruniers, tiếng Anh là Plum Tree Village, gọi tắt là Plum Village. Tên chữ của Làng Mai là Đạo Tràng Mai Thôn.

Tại Làng Mai có ba ngôi chùa: Chùa Pháp Vân, Chùa Từ Nghiêm và chùa Cam Lộ. Chùa Pháp Vân là thiền viện dành cho các vị nam xuất gia. Chùa Từ Nghiêm và chùa Cam Lộ là thiền viện dành cho các vị nữ xuất gia. Ngoài ra Làng Mai còn có nhiều trung tâm khác tại Việt Nam, Mỹ, Đức, như : Tu viện Lộc Uyển, tu viện Bích Nham, tu viện Rừng Phong, trung tâm tu tập Thanh Sơn, tu viện Bát Nhã, tu viện Từ Hiếu, Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu, chùa Đại Bi. Hiện nay trung tâm tại Úc và tại Thái Lan đang dần hình thành và đi vào hoạt động. Hiện nay (năm 2009) số lượng qúy thầy quý sư cô đệ tử của Sư Ông Làng Mai đang cư trú tại các trung tâm trên khắp thế giới đã lên tới gần 700 vị, thuộc 30 quốc tịch khác nhau. Làng Mai cũng là Viện Cao Đẳng Phật Học, nơi đào tạo các vị giáo thọ xuất gia và tại gia. Tại các trung tâm thuộc Làng Mai, ngoài các vị xuất sĩ ra còn có các vị cư sĩ cùng tới tu tập chúng rất tinh chuyên.

 Mỗi năm tại Đạo Tràng Mai Thôn tổ chức nhiều khóa tu lớn như: Khóa tu mùa hè, khóa tu mùa thu, khóa tu mùa đông, khóa tu 21 ngày, khóa tu cho những người nói tiếng Pháp, tiếng Ý…, và những khóa tu cho các giới như: Khóa tu cho giới cảnh sát, khóa tu cho các nhà tâm lý trị liệu, khóa tu cho giới nghệ sĩ… do quý thầy, quý sư cô giáo thọ của Làng hướng dẫn giảng dạy. Ngoài ra hàng năm tăng thân cũng có những chuyến hoằng pháp khắp nơi trên thế giới. Xóm Hạ được hình thành trước nhất, đó là vào ngày 28.9.1982. Xóm Hạ được đặt tên là chùa Cam Lộ, tên chữ là Mai Hoa Thôn Cam Lộ Tự. Sau khi mua Xóm Hạ được vài tháng chúng tôi mua được Xóm Thượng. Xóm Thượng trở thành chùa Pháp Vân, tên chữ là Thệ Nhật Sơn Pháp Vân Tự. Tới mùa xuân năm 1996 thì Làng Mai mua thêm được xóm Mới, đặt tên chùa Từ Nghiêm, tên chữ là Thiên Ý Thôn Từ Nghiêm Tự. Chùa Pháp Vân là thiền viện của các vị nam xuất gia, chùa Cam Lộ và chùa Từ Nghiêm là thiền viện của các vị nữ xuất gia. Sau đó nhu cầu tu tập của thiền sinh ngày càng đông, có khóa tu lên tới hàng ngàn người nên Chùa Pháp Vân có thêm Xóm Trung, Xóm Đoài, Sơn Hạ. Còn chùa Từ Nghiêm có thêm : Xóm Đầu Thôn, Xóm Lưng Đồi, và Xóm Giếng Thơm. Ngoài ra Chùa Từ Nghiêm còn có đồi Dương Xuân và suối Dương Xuân, đây là một niềm vui lớn cho các vị thường trú.

Plum Village is registered as:

  • Communauté Bouddhique Zen Village des Pruniers Meyrac 47120 – Loubes Bernac

  • Tel: +33.5.53.58.48.58

  • langmai.org

Kết nối với làng mai thái lan