Trang thư Ân Tình Thầy Trò

Làng Mai nổi tiếng với sự thực tập tình huynh đệ nhưng tình Thầy trò tại Làng Mai là một nét đặc biệt khác mà không phải ai cũng biết để tâm và thưởng thức. Thầy biết trò có trong mình và trò biết mình có trong Thầy. Thầy biết trò thương mình và trò…