Chùa Từ Hiếu, Ni Viện Diệu Trạm, Huế

Chùa Từ Hiếu

Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế

ĐT Từ Hiếu: +(84) 234 3 886 991

Email: tuhieu.dtc@plumvillageasia.org

Liên lạc với quý sư cô Ni viện Diệu Trạm:

Thôn Thượng 2, xã Thủy Xuân, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên, Việt Nam.

Điện thoại: +(84)816879755

Email: dieutram.office@plumvillage.org