Làng Mai, Pháp

Chùa Từ Hiếu, Ni Viện Diệu Trạm, Huế

 Làng Mai, Pháp

Việt Nam

Hồng Kông

Thái Lan 

Úc

Chùa Từ Hiếu

Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế

ĐT Từ Hiếu: +(84) 234 3 886 991

Email: tuhieu.dtc@plumvillageasia.org

Liên lạc với quý sư cô Ni viện Diệu Trạm:

Thôn Thượng 2, xã Thủy Xuân, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên, Việt Nam.

Điện thoại: +(84)816879755

Email: dieutram.office@plumvillage.org

thaiplumvillage.org

plumvillage.org