Thực tập Chánh niệm cùng Quý Thầy, Quý vị Cán bộ và Sinh viên Giáo dục từ trường Đại Học Hoàng Gia Thái Lan Mahachulalongkornrajavidyalaya (25-27/2/2022)

Kính thưa Đại chúng, “Người xuất sĩ dù là còn trẻ nhưng hết lòng thực tập Phật Pháp và giới luật thì cũng giống như một mặt trăng soi sáng thế gian trong khung trời không có mây ám.” (trích Kinh Người Xuất Sĩ, bản dịch Kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 34)…