Join us online

The registration link to join us online will be open at 3:00 P.M. (Bangkok time GMT+7) on December 04, 2021.  Registration link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQgVO4vpXy5KfCqQvV9XsvTweAkW41Xz3yEKPwDvvYFGXj1g/closedform   Click here to register

Đăng ký tham gia trực tuyến

Thời gian mở Link đăng ký ghi danh: 3 giờ chiều ngày 04/12/2021 (giờ Bangkok GMT +7) Link đăng ký ghi danh:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyjubUYQ334VShjjZSertGD8lb0pofNcdEScRYz-ownHcQ5Q/closedform  Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên lạc với Ban ghi danh qua email: tpvretreats@thaiplumvillage.org Đăng ký tại đây

Letter of invitation

Dear Beloved Sangha, Brothers and sisters at Thai Plum Village are happy to once again stay hand in hand with you all around the world in the up-coming online Holiday Retreat titled “The Power of Now” on December 27-31, 2021. The retreat “The Power of Now” is a gift that we would like to present…

Thư mời

Kính thưa Đại chúng! Tăng thân Làng Mai Thái Lan thật hạnh phúc khi một lần nữa sẽ được nối liền vòng tay với Đại chúng mọi miền trong khoá tu trực tuyến Holiday Retreat với chủ đề “The Power of Now” diễn ra vào 27-31/12/2021. Khoá tu “The Power of Now” là món quà…

https://159.223.73.115/