Liên hệ

Tu viện Vườn Ươm – Trung Tâm Quốc Tế Làng Mai – Thái Lan

(Thai Plum Village International Practice Center)

Địa Chỉ: 174/176 Moo 7, Ban Sanamsai, Tambon Phongtalong, PakChong,

Nakhonratchasima 30130, Thailand. 

Email: visitus@thaiplumvillage.org ; banbientap.pvt@gmail.comXóm Trời Quang – Clear Sky Hamlet (Quý thầy)


Địa Chỉ: 174/176 Moo 7, Ban Sanamsai, Tambon Phongtalong, PakChong,

Nakhonratchasima 30130, Thailand. 

Email: ………..@thaiplumvillage.orgXóm Trăng Tỏ – Bright Moon Hamlet (Quý sư cô)

Địa Chỉ: 174/176 Moo 7, Ban Sanamsai, Tambon Phongtalong, PakChong,

Nakhonratchasima 30130, Thailand. 

Email: ………@thaiplumvillage.org
Kết nối với làng mai thái lan