con da ve con da toi
https://www.traditionrolex.com/27
Chào mừng Bạn đến với Trang nhà Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan, cổng trực tuyến chia sẻ hướng dẫn thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày.  Truy cập vào Trang nhà như đang trở về với tự thân, Bạn có cơ hội nhận diện những điều kiện hạnh phúc đang có mặt, mỉm cười, và sống trọn vẹn từng giây phút.  Trang nhà thường xuyên cập nhật thông tin sự kiện như Khoá tu hay Ngày quán niệm, bên cạnh các thời khoá ngồi thiền, tụng kinh, đi thiền, tụng giới, nghe pháp thoại, pháp đàm chia sẻ sự thực tập, hát thiền ca, và ăn cơm im lặng.  Gieo xuống một hạt giống từ bi, Bạn có khả năng mang chánh niệm ứng dụng vào cuộc sống để nuôi dưỡng chính mình, gia đình, bè bạn, và sinh môi.

Thực tập chánh niệm

 Hình ảnh sự kiện


Bài Viết mới

Kết nối với tu viện

Kết nối với làng mai thái lan