CÁO PHÓ: THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH VIÊN TỊCH

“Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính khải bạch chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới. Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc 01:30 ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh, Niên Trưởng Trú trì Tổ đình Từ Hiếu đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình, nơi Người đã xuất gia cách đây tám mươi năm.”

Tăng thân Làng Mai – >>

Lễ Tâm Tang – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đây là xứ sở của giây phút hiện tại

Tu học cùng với Tăng Thân Làng Mai Thái Lan

 KHÓA TU / NGÀY QUÁN NIỆM

(Sắp diễn ra)

 KHOÁ TU TIẾNG VIỆT ONLINE ” GIEO TRỒNG HẠNH PHÚC ” (19.11-23.11.2021)

(Đã hoàn thành)

HẠNH PHÚC CHÂN THẬT

Pháp môn căn bản


( ! ) Deprecated: WP_User_Query was called with an argument that is <strong>deprecated</strong> since version 5.9.0! <code>who</code> is deprecated. Use <code>capability</code> instead. in /home/langmaithailan.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 5600
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002358632{main}( ).../index.php:0
20.0003360456require( '/home/langmaithailan.org/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.933456978488require_once( '/home/langmaithailan.org/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
41.007459879456include( '/home/langmaithailan.org/public_html/wp-content/themes/consulting/page.php' ).../template-loader.php:106
51.261676309848get_template_part( ).../page.php:14
61.261776310368locate_template( ).../general-template.php:204
71.261776310480load_template( ).../template.php:716
81.261876313464require( '/home/langmaithailan.org/public_html/wp-content/themes/consulting/content-page.php' ).../template.php:772
91.262676314192the_content( ).../content-page.php:11
101.262876330576apply_filters( ).../post-template.php:253
111.262876330976WP_Hook->apply_filters( ).../plugin.php:189
121.271176418672Elementor\Frontend->apply_builder_in_content( ).../class-wp-hook.php:307
131.271176419048Elementor\Frontend->get_builder_content( ).../frontend.php:896
141.271776517712Elementor\Core\DocumentTypes\Post->print_elements_with_wrapper( ).../frontend.php:982
151.298377618448Elementor\Core\DocumentTypes\Post->print_elements( ).../document.php:942
161.924680005408Elementor\Element_Section->print_element( ).../document.php:1305
171.924780021872Elementor\Element_Section->print_content( ).../element-base.php:650
181.924880023008Elementor\Element_Column->print_element( ).../element-base.php:911
191.924880039472Elementor\Element_Column->print_content( ).../element-base.php:650
201.924980041368Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->print_element( ).../element-base.php:911
211.925080057832Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->print_content( ).../element-base.php:650
221.925080057832Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->render_content( ).../widget-base.php:679
231.925080074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->get_current_skin( ).../widget-base.php:544
241.925080074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->get_current_skin_id( ).../widget-base.php:846
251.925080074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->get_settings( ).../widget-base.php:832
261.925080074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->ensure_settings( ).../base-object.php:40
271.925080074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->get_init_settings( ).../base-object.php:142
281.925080074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->get_data( ).../controls-stack.php:1787
291.925080074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->sanitize_settings( ).../controls-stack.php:987
301.925080074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->get_controls( ).../controls-stack.php:2040
311.925080074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->get_stack( ).../controls-stack.php:267
321.925080074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->get_stack( ).../widget-base.php:154
331.925080074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->init_controls( ).../controls-stack.php:461
341.925180074296Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Grid->_register_controls( ).../controls-stack.php:1951
351.925180074296do_action( ).../Post_Grid.php:83
361.925180074672WP_Hook->do_action( ).../plugin.php:474
371.925180074672WP_Hook->apply_filters( ).../class-wp-hook.php:331
381.925180075800Essential_Addons_Elementor\Classes\Bootstrap->query( ).../class-wp-hook.php:307
391.931880389944Essential_Addons_Elementor\Classes\Helper::get_authors_list( ).../Controls.php:107
401.931880389944get_users( ).../Helper.php:327
411.931880390576WP_User_Query->__construct( ).../user.php:763
421.931880390576WP_User_Query->prepare_query( ).../class-wp-user-query.php:77
431.932780396120_deprecated_argument( ).../class-wp-user-query.php:372
441.932780396440trigger_error ( ).../functions.php:5600

Hình ảnh qua các sự kiện

PHÁP THOẠI

Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn Thái Lan


( ! ) Deprecated: WP_User_Query was called with an argument that is <strong>deprecated</strong> since version 5.9.0! <code>who</code> is deprecated. Use <code>capability</code> instead. in /home/langmaithailan.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 5600
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002358632{main}( ).../index.php:0
20.0003360456require( '/home/langmaithailan.org/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.933456978488require_once( '/home/langmaithailan.org/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
41.007459879456include( '/home/langmaithailan.org/public_html/wp-content/themes/consulting/page.php' ).../template-loader.php:106
51.261676309848get_template_part( ).../page.php:14
61.261776310368locate_template( ).../general-template.php:204
71.261776310480load_template( ).../template.php:716
81.261876313464require( '/home/langmaithailan.org/public_html/wp-content/themes/consulting/content-page.php' ).../template.php:772
91.262676314192the_content( ).../content-page.php:11
101.262876330576apply_filters( ).../post-template.php:253
111.262876330976WP_Hook->apply_filters( ).../plugin.php:189
121.271176418672Elementor\Frontend->apply_builder_in_content( ).../class-wp-hook.php:307
131.271176419048Elementor\Frontend->get_builder_content( ).../frontend.php:896
141.271776517712Elementor\Core\DocumentTypes\Post->print_elements_with_wrapper( ).../frontend.php:982
151.298377618448Elementor\Core\DocumentTypes\Post->print_elements( ).../document.php:942
162.292781821000Elementor\Element_Section->print_element( ).../document.php:1305
172.292781837464Elementor\Element_Section->print_content( ).../element-base.php:650
182.292881839360Elementor\Element_Column->print_element( ).../element-base.php:911
192.292881855824Elementor\Element_Column->print_content( ).../element-base.php:650
202.292981857720Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->print_element( ).../element-base.php:911
212.292981874184Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->print_content( ).../element-base.php:650
222.292981874184Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->render_content( ).../widget-base.php:679
232.292981890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->get_current_skin( ).../widget-base.php:544
242.292981890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->get_current_skin_id( ).../widget-base.php:846
252.292981890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->get_settings( ).../widget-base.php:832
262.292981890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->ensure_settings( ).../base-object.php:40
272.292981890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->get_init_settings( ).../base-object.php:142
282.292981890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->get_data( ).../controls-stack.php:1787
292.292981890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->sanitize_settings( ).../controls-stack.php:987
302.292981890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->get_controls( ).../controls-stack.php:2040
312.292981890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->get_stack( ).../controls-stack.php:267
322.292981890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->get_stack( ).../widget-base.php:154
332.293081890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->init_controls( ).../controls-stack.php:461
342.293081890648Essential_Addons_Elementor\Elements\Post_Timeline->_register_controls( ).../controls-stack.php:1951
352.293081890648do_action( ).../Post_Timeline.php:68
362.293181891024WP_Hook->do_action( ).../plugin.php:474
372.293181891024WP_Hook->apply_filters( ).../class-wp-hook.php:331
382.293181891400Essential_Addons_Elementor\Classes\Bootstrap->query( ).../class-wp-hook.php:307
392.301982205544Essential_Addons_Elementor\Classes\Helper::get_authors_list( ).../Controls.php:107
402.301982205544get_users( ).../Helper.php:327
412.301982206176WP_User_Query->__construct( ).../user.php:763
422.301982206176WP_User_Query->prepare_query( ).../class-wp-user-query.php:77
432.302782211720_deprecated_argument( ).../class-wp-user-query.php:372
442.302882212040trigger_error ( ).../functions.php:5600