TỰ TỨ AN CƯ | Ngày Chư Tăng Hoan Hỷ 2022

Đại chúng kính mến,

Vào ngày 09 tháng 10, Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan vừa kết thúc Khoá tu An Cư Mùa Mưa năm 2022, với sự tham dự của gần ba trăm vị xuất sĩ nam, xuất sĩ nữ, cư sĩ nam, và cư sĩ nữ.  Buổi lễ Tự Tứ diễn ra trong một buổi sáng trời trong, và mầu nhiệm hơn là cơn mưa phùn tưới mát cả vùng đồi núi.

Tự Tứ, trong truyền thống của đạo Bụt, là dịp quý Thầy, quý Sư cô kết thúc ba tháng an cư mùa mưa, ở yên tại một trú xứ và đi sâu vào sự thực tập.  Đồng thời, sự soi sáng chỉ bảo của Đại chúng là món quà to lớn dành cho từng cá nhân, là pháp thực tập nương tựa Tăng thân, xem sự khoẻ mạnh của cộng đồng thực tập chính là sự khoẻ mạnh của chính mình, và là pháp thực tập nương tựa Tăng nhãn, vâng theo cái thấy và những lời chỉ dạy của Đại chúng để có thể hoàn thiện bản thân.

“Xin nguyện an cư trong chánh niệm

Hết lòng bảo hộ hành tinh xanh

Xây dựng Tăng thân thêm vững mạnh

Cùng Như Lai hành đạo độ sinh.”

(Bài Kinh Ca Ngợi Bụt Amitabha)

 

Thuộc xóm Trời Quang, quý thầy Giáo thọ Chân Pháp Niệm và Chân Pháp Khâm thực tập Tự tứ cầu thỉnh sự soi sáng của quý thầy trong Hội đồng Giáo thọ xóm Trời Quang trước khi quý thầy trong Hội đồng Giáo thọ cầu thỉnh sự soi sáng của hai thầy.  Sau đó, các vị Tỳ-kheo và Sa-di là Y chỉ đệ thực tập cầu thỉnh sự soi sáng của các thầy trong Hội đồng giáo thọ.

Thuộc xóm Trăng Tỏ, quý sư cô Giáo thọ Chân Linh Nghiêm và Chân Quy Nghiêm cầu thỉnh soi sáng và sau đó nhận Tự tứ cầu thỉnh soi sáng của quý sư cô trong Hội đồng Giáo thọ.  Cuối cùng, các vị Tỳ-kheo ni, Thức-xoa-ma-na, và Sa-di ni là Y chỉ muội thực tập cầu thỉnh sự soi sáng của các sư cô Y chỉ sư.

Vào buổi sáng, Đại chúng cũng đã vân tập cho buổi lễ chúc tán Tổ sư Khương Tăng Hội, người khai sáng thiền tông Việt Nam và Trung Hoa.

Trước khi buổi lễ Tự Tứ kết thúc, quý thầy và quý sư cô dâng phẩm vật hoa quả cúng dường lên Sư Ông Làng Mai, và quý Thầy, quý Sư cô Giáo thọ, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự có mặt hết lòng của quý Thầy, quý Sư cô trong suốt ba tháng an cư.

Tiếp theo, toàn thể Đại chúng cùng tham dự buổi lễ Hiệp kỵ tưởng niệm công ơn của liệt vị Tổ sư và Tổ tiên huyết thống.  Cuối cùng là buổi lễ cúng thí thực, cầu nguyện bình an đến với mọi người, mọi loài.

Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan trân trọng cảm ơn sự yểm trợ của quý vị thân hữu gần xa trong suốt thời gian Khoá tu An cư Mùa mưa 2022 diễn ra.  Ba tháng tu học cùng nhau với năng lượng hùng hậu của bốn chúng là khoảng thời gian quý báu với rất nhiều tình thương.

Với lòng biết ơn và quý kính,

Tăng thân Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan