SƯ ÔNG ĐANG CÓ ĐÓ

Kính thưa Đại chúng,

Ngày 11 tháng 10 hàng năm, bốn chúng xuất sĩ nam, xuất sĩ nữ, cư sĩ nam, và cư sĩ nữ, người Việt Nam và khắp các quốc gia trên thế giới đều hướng về Sư Ông Làng Mai, ý thức rằng đây là Ngày Tiếp Nối của Sư Ông và Sư Ông có đó cho chúng ta.

Tiếp nối có nghĩa là không phải từ Không trở thành ra Có.  Đọt chuối em là sự tiếp nối của lá chuối chị, tờ lá là sự tiếp nối của hạt mưa, cũng như con cháu là sự tiếp nối của Tổ tiên, ông bà cha mẹ.  Không phải vào ngày đó giờ đó, em bé trở thành ra Có trên cuộc đời, mà trước đó em bé không phải là Không.  Em bé có mặt trong cha mẹ và là sự tiếp nối của cha mẹ.

Con cháu ở đâu thì ông bà cha mẹ ở đó:

“Con có cha có mẹ

Cha mẹ có trong con

Nhìn mẹ cha con thấy

Có con trong cha mẹ.”

Nhìn vào nếp sống chánh niệm đang được vun bồi trong tượng giây từng phút, ta thấy Sư Ông đang có đó.  Người Việt Nam có câu: “Con thương ông bà, con để trên đầu!”  Còn ta, ta nói: “Sư Ông có trong từng hơi thở, bước chân, nụ cười mà đàn cháu con đang chế tác.”

Kỷ niệm ngày 11 tháng 10, cháu con tại Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan và từ khắp nơi trên thế giới xin được kính dâng lên Sư Ông tấm lòng thành kính của chúng con.  Chúng con xin nguyện có mặt với sự sống, theo lời chỉ dạy của Sư Ông.

“Đã về

Đã tới.”

Tăng thân Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan