Cúng dường

Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan là một trung tâm thực tập nếp sống chánh niệm theo lời dạy của Đức Thế Tôn.  Tu viện là tổ chức phi lợi nhuận được vận hành nhờ vào các khoản cúng dường và yểm trợ tài chính từ các thiền sinh tới tham dự khoá tu và quý vị thân hữu muốn duy trì nếp sống chánh niệm.  Tu viện tri ân từng khoản đóng góp từ quý vị như là những món quà đến từ trái tim.

Cúng dường (Dana), là một trong những sự thực tập căn bản mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui và hạnh phúc trong đời sống hàng ngày.  Đó không chỉ là sự thực tập yểm trợ vật chất mà còn là sự chia sẻ về thời gian, năng lực, kinh nghiệm, và cái thấy trong sự thực tập. 

Đối với các bạn thiền sinh đến thực tập tại Tu viện thì quý Thầy, quý Sư cô xin gợi ý các bạn đóng góp để thực hiện các khoản chi dành cho thực phẩm và lưu trú.  Các bạn có thể đóng góp trực tiếp vào thùng cúng dường (phước sương) đặt tại Thiền đường hoặc thông qua tài khoản ngân hàng trước khi đến Tu viện.

Nếu bạn muốn phát tâm thêm, Tu viện xin tri ân sự thực tập cúng dường của bạn thông qua tài khoản ngân hàng của tổ chức Thai Plum Village Foundation (Quỹ Làng Mai Thái Lan).  Khoản cúng dường của bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của quý Thầy, quý Sư cô, yểm trợ cho quý vị thiền sinh có thu nhập thấp đến tu học tại Tu viện, chi phí xây dựng, bảo trì, và các khoản chi phí khác dành cho Tăng thân xuất sĩ.

Cung duong Vietnam

Tài khoản tại Thái Lan:

Account Name:   PV Foundation for Monastic

Account No.       3314485206

Bangkok Bank – Pak Chong Branch – Thailand

S.W.I.F.T. code “BKKBTHBK”

Email: thuquytrangto@plumvillage.orginfo@bangkokbank.com

Tel: 0-4431-1361, 0-4431-1382, 0-4431-3379

Address:  569, Mitraphap Road, Pakchong, Nakhon Ratchasima 30130

Tài khoản tại Việt Nam:

Tên tài khoản: Thai Thi Cam Tu

Số tài khoản:  9594407 (VNĐ)

Ngân Hàng Thương Mại Á Châu (Asia Commercial Bank), Chi nhánh T.P Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 066-0874403181

Email: thuquytrangto@plumvillage.orgThư Vận Động Cho Dự Án Bảo Dưỡng Công Trình Thất Sư Ông

Kết nối với làng mai thái lan