Một tuần thực tập chánh niệm tại Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan

Tất cả quý bạn thiền sinh đến Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan đều được khuyến khích lưu trú lại tại Tu viện từ một đến hai tuần.  Ngay cả khi bạn đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống, việc thực tập chánh niệm tại Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan trong một hoặc hai tuần cũng đủ để giúp bạn lắng dịu, nhìn vào những vấn đề ấy, và học hỏi phương pháp phù hợp để có thể bắt đầu chuyển hoá khó khăn.

Sau hai tuần, quý bạn thiền sinh có thể nêu lên mong muốn lưu lại Tu viện thêm một thời gian nữa.  Quý bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư để gửi cho Tăng thân, chia sẻ lý do bạn muốn tiếp tục thực tập tại Tu viện.  Nếu lời thỉnh cầu của quý bạn được Tăng thân chấp nhận, bạn cũng sẽ được yêu cầu mỗi tuần viết một lá thư để chia sẻ những tiến bộ trong sự thực tập để Quý thầy, quý sư cô được biết.  Trong những lá thư ấy, bạn có thể chia sẻ sự thực tập chuyển hoá khó khăn, những pháp môn thực tập nào bạn sẽ duy trì, và bạn mong muốn lưu lại Tu viện đến khi nào.  Bạn cũng có thể chia sẻ thêm về bản thân để giúp Tăng thân hiểu bạn thêm và yểm trợ cho bạn trên con đường thực tập.

Quý thầy, quý sư cô, và các bạn thiền sinh tại Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan sẽ luôn có mặt ở đây để giúp bạn học hỏi nếp sống chánh niệm, nhận diện những nhiệm mầu đang luôn có đó trong ta và quanh ta trong giây phút hiện tại.

Các thông tin bạn cần phải biết trước khi đăng ký đến tu viện: https://langmaithailan.org/den-tu-vien

 

Thông tin đăng ký đến tu viện:

Kết nối với làng mai thái lan