Vui đón Tết Quý Mão 2023

CHỈ LÀ NỤ CƯỜI, CHỈ LÀ BƯỚC CHÂN [Chia sẻ dịp Tết: Kỳ cuối: Trở về với nhịp sinh hoạt thường ngày, trở về với sự thực tập] Kính thưa Đại chúng, Tăng thân Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan đang cùng nhau bước vào năm mới Quý Mão 2023 trong tình…