Lịch live-stream ngồi thiền tụng kinh trong thời gian tang lễ tại Làng Mai Thái Lan

Kính thưa Đại chúng, Bên dưới là cập nhật của Thời khoá Khoá tu Tâm tang từ hôm nay 24/01 đến 29/01/2022.  Các thời khoá sẽ được phát trực tiếp trên trang YouTube (Tu viện Vườn Ươm) và trên các trang Facebook (Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan và Thai Plum Village).…

Một số thông tin chương trình tang lễ và tiểu sử của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

CÁO PHÓ: THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH VIÊN TỊCH “Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính khải bạch chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới.…

Chương trình tang lễ Tâm Tang – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Làng Mai Thái Lan

Kính thưa Chư Tôn Đức, Kính thưa quý vị thiền sinh khắp nơi, Tăng thân Làng Mai Thái Lan xin gởi đến quý vị thời khóa chương trình tang lễ – khóa tu tâm tang 7 ngày tại Làng Mai Thái Lan. Các thời khóa livestram tại Làng Mai Thái Lan đều được phát trực…

Join us online

The registration link to join us online will be open at 3:00 P.M. (Bangkok time GMT+7) on December 04, 2021.  Registration link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQgVO4vpXy5KfCqQvV9XsvTweAkW41Xz3yEKPwDvvYFGXj1g/closedform   Click here to register

Đăng ký tham gia trực tuyến

Thời gian mở Link đăng ký ghi danh: 3 giờ chiều ngày 04/12/2021 (giờ Bangkok GMT +7) Link đăng ký ghi danh:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyjubUYQ334VShjjZSertGD8lb0pofNcdEScRYz-ownHcQ5Q/closedform  Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên lạc với Ban ghi danh qua email: tpvretreats@thaiplumvillage.org Đăng ký tại đây

Letter of invitation

Dear Beloved Sangha, Brothers and sisters at Thai Plum Village are happy to once again stay hand in hand with you all around the world in the up-coming online Holiday Retreat titled “The Power of Now” on December 27-31, 2021. The retreat “The Power of Now” is a gift that we would like to present…

Thư mời

Kính thưa Đại chúng! Tăng thân Làng Mai Thái Lan thật hạnh phúc khi một lần nữa sẽ được nối liền vòng tay với Đại chúng mọi miền trong khoá tu trực tuyến Holiday Retreat với chủ đề “The Power of Now” diễn ra vào 27-31/12/2021. Khoá tu “The Power of Now” là món quà…