Vui đón Tết Quý Mão 2023

CHỈ LÀ NỤ CƯỜI, CHỈ LÀ BƯỚC CHÂN [Chia sẻ dịp Tết: Kỳ cuối: Trở về với nhịp sinh hoạt thường ngày, trở về với sự thực tập] Kính thưa Đại chúng, Tăng thân Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan đang cùng nhau bước vào năm mới Quý Mão 2023 trong tình…

SƯ ÔNG ĐANG CÓ ĐÓ

Kính thưa Đại chúng, Ngày 11 tháng 10 hàng năm, bốn chúng xuất sĩ nam, xuất sĩ nữ, cư sĩ nam, và cư sĩ nữ, người Việt Nam và khắp các quốc gia trên thế giới đều hướng về Sư Ông Làng Mai, ý thức rằng đây là Ngày Tiếp Nối của Sư Ông và…