Lễ xuất gia Cây Xích Tùng (Red Cedar) 18.12.2022

TU TẬP GIẢI THOÁT, LÀM AN LẠC CUỘC ĐỜI

[Lễ Xuất Gia  |  Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan]

Kính thưa Đại chúng!

Tăng thân Làng Mai vừa chào đón 20 thành viên mới, thuộc gia đình xuất gia Cây Xích Tùng (Red Cedar) Sáng ngày 17/12 là buổi lễ Dẫn Thỉnh và sáng ngày 18/12 là buổi lễ Xuất Gia và sau đó là buổi Có mặt cho nhau, được tổ chức tại Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan.

Sau một thời gian tập sự sống đời sống giản đơn, 20 gương mặt mới dũng mãnh phát nguyện đi trên con đường giải thoát, thực tập bước chân và hơi thở, đem lại niềm vui cho mình và cho người.  Các sư chú, sư cô mới của Tăng thân Làng Mai đến từ năm quốc gia khác nhau: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, và Pháp. Quý Sư chú và Quý Sư cô được Quý Thầy Cô Giáo Thọ đại diện Tăng Thân gửi gắm tên mới, gồm có (5 Sư chú) Sư chú Chân Nhất Thể, Chân Nhất Đạo, Chân Nhất Đăng, Chân Nhất Chiếu, Chân Nhất Thừa, và (15 Sư cô) Sư cô Chân Lạc Hạnh, Chân Pháp Hạnh, Chân Bi Hạnh, Chân Phước Hạnh, Chân Giới Hạnh, Chân Tuệ Hạnh, Chân Nhân Hạnh, Chân Xuân Hạnh, Chân Quang Hạnh, Chân Khiêm Hạnh, Chân Bảo Hạnh, Chân Bối Hạnh, Chân Dung Hạnh, Chân Phổ Hạnh, Chân Tường Hạnh.

“Tăng là đoàn thể đẹp

Cùng đi trên đường vui

Tu tập giải thoát

Làm an lạc cuộc đời.”

(Trích bài Quy Nguyện – Tăng thân Làng Mai)

Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của những người xuất gia, chúng ta có một Tăng thân đẹp đang cùng thực tập lời Bụt dạy thông qua những pháp môn thực tế, trả lời được những khắc khoải nằm trong chiều sâu của mỗi chúng ta.  Cuộc đời đẹp này là cuộc đời của chính ta và người ta thương.  Thực tập tức là ta đã có hướng đi để sống một cuộc đời đáng sống; ta có niềm tin chân thật và có phương pháp thực tập cụ thể, đơn sơ, và rõ ràng để có thể thật sự sống trong từng giây phút đời ta.

Trân trọng cảm ơn tình thương và sự có mặt của Sư cô Chân Không, quý Thầy, quý Sư cô giáo thọ từ khắp nơi trên thế giới làm nguồn năng lượng nuôi lớn trái tim thương yêu của các sư cháu.  Các sư chú, sư cô có rất nhiều may mắn khi được xuất gia lần này, và Đại chúng mọi miền có rất nhiều may mắn khi con đường ngày càng rộng mở.

Kính mời Đại chúng thưởng thức những khoảnh khắc đẹp của sự kiện đặc biệt này tại Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan.

Trân trọng,

Quý Thầy, quý Sư cô

Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan

https://159.223.73.115/