LỄ KỶ NIỆM 49 NGÀY CỦA SƯ ÔNG TẠI TU VIỆN VƯỜN ƯƠM

Kính thưa Đại chúng!

Nhân dịp kỷ niệm Giỗ Tổ Sư Cố trước Thanh sau Quý (Thầy của Sư Ông Làng Mai) vào ngày 10/3 và kỷ niệm 49 ngày của Sư Ông vào ngày 11/3, Tăng thân được vinh dự nghênh đón chư Tôn đức về Tu viện cùng làm lễ.  Buổi lễ cũng đã được truyền trực tiếp về Trường Đại học Hoàng Gia Thái Lan Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU).  Ngoài ra có rất nhiều quý vị thân hữu, quý vị Tiếp Hiện cư sĩ khắp nơi trên nước Thái, những người học trò thương quý của Sư Ông, những cánh tay nối dài đồng hành với Tăng thân trong rất nhiều năm nay cùng có mặt và tận hưởng không khí thực tập thiền vị tại Tu viện.

Đại chúng đã được nghe chư Tôn đức chia sẻ về những kỷ niệm được tham vấn học hỏi trực tiếp với Sư Ông Làng Mai từ nhiều năm trước, trực tiếp học hỏi với Sư Ông, tiếp xúc với con đường thực tập Chánh niệm mà trong mỗi phút giây ta đều có thể chứng nghiệm hạnh phúc.

Thầy Hiệu Phó MCU đã chia sẻ lòng biết ơn của riêng Thầy và tập thể quý Thầy cán bộ làm việc, giảng dạy, và nhất là các Tăng sinh trẻ đang theo học các chương trình đào tạo của Trường.  Qua đường truyền trực tuyến từ MCU, quý Thầy đã trình chiếu lại những hình ảnh của Sư Ông Làng Mai đến thăm MCU; sau đó quý Thầy cùng tụng kinh cầu nguyện cho Sư Ông.  Đất nước Thái Lan đã góp phần đặc biệt giúp cho Vườn Ươm lớn lên rất nhanh trong hơn mười năm qua, và một trong những phần cống hiến nhiều nhất có lẽ đã và đang đến từ Trường MCU.

Sau đó, chư Tôn đức, quý vị Tiếp Hiện cư sĩ, và quý vị thân hữu đã cùng Đại chúng làm lễ Cúng Ngọ và lễ Tuần thất thứ Bảy của Sư Ông.

Cuối buổi lễ, Đại chúng đã dâng hoa sen cúng dường lên Sư Ông.  Một số vị chưa có dịp thọ Tâm tang Sư Ông thì cũng đã đảnh lễ Giác linh Sư Ông và xin thọ tang.

Với lòng biết ơn, Tăng thân Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan mong được tiếp tục nhận được sự chỉ dạy từ chư Tôn đức và sự yểm trợ hết lòng của quý vị thân hữu gần xa.  Ý thức rằng Sư Ông truyền trao cho chúng ta một gia tài quý báu, chúng ta làm lớn trong ta và trong mọi người chung quanh ta những giá trị sống động của Hiểu và Thương.

Kính mời Đại chúng xem một số hình ảnh trong buổi lễ ấm áp này.

Trân trọng,

Tăng thân Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan