THÔNG TIN GHI DANH đến tu viện vào ngày 06/10/2023( GHI DANH ĐÃ ĐẦY )

Kính thưa quý vị thiền sinh, tu viện rất vui mừng được thông báo tới quý vị về thông tin ghi danh cho Khóa tu “Tuần Chánh Niệm”, diễn ra từ ngày 06/10/2023 tới ngày 13/10/2023 tại Trung tâm thiền tập quốc tế Làng Mai Thái Lan.  Dưới đây là những thông tin cơ bản…

Thông tin ghi danh đến tu viện ngày vào ngày 25/08/2023 ( GHI DANH ĐÃ ĐẦY )

Kính thưa quý vị thiền sinh, tu viện rất vui mừng được thông báo tới quý vị về thông tin ghi danh cho Khóa tu “Tuần Chánh Niệm”, diễn ra từ ngày 25/08/2023 tới ngày 01/09/2023 (bạn có thể ở thêm một tuần và rời tu viện vào ngày 08/09/2023) tại Trung tâm thiền tập…