THÔNG TIN GHI DANH KHÓA TU “XUÂN ĐOÀN TỤ – TA BÊN NHAU” | Từ ngày 17/02/2024 tới ngày 22/02/2024

Kính thưa quý vị thiền sinh, tu viện rất vui mừng được thông báo tới quý vị về thông tin ghi danh cho Khóa Tu Tiếng Việt với chủ đề “Xuân đoàn tụ – Ta bên nhau” diễn ra từ ngày 17/02/2024 tới ngày 22/02/2024 tại Trung tâm thiền tập quốc tế Làng Mai Thái…

Wake Up Retreat 2022

LETTER OF INVITATION WAKE UP RETREAT (APRIL 30 – MAY 04 2022) THƯ MỜI THAM GIA KHOÁ TU WAKE UP (30/4 – 04/5/2022) REGISTRATION FOR THE WAKE UP RETREAT “THAY’S HAND IN OUR HANDS” (APRIL 30 – MAY 04, 2022) THÔNG TIN GHI DANH KHÓA TU WAKE UP 30/4 – 04/05/2022

https://159.223.73.115/