KHÓA TU TIẾNG VIỆT “THƯƠNG NHƯ BỤT THƯƠNG” | TỪ 28/6/2024 ĐẾN NGÀY 05/7/2024

THÔNG TIN GHI DANH KHÓA TU  “THƯƠNG NHƯ BỤT THƯƠNG” Kính thưa quý vị thiền sinh, tu viện rất vui mừng được thông báo tới quý vị về thông tin ghi danh cho Khóa Tu Tiếng Việt với chủ đề “Thương Như Bụt Thương” diễn ra từ ngày 28/6/2024 tới ngày 05/7/2024 tại Trung tâm…

KHÓA TU GIA ĐÌNH DOANH NHÂN HẠNH PHÚC | TỪ NGÀY 31/05 – 07/06/2024

Kính thưa quý vị thiền sinh, tu viện rất vui mừng được thông báo tới quý vị về thông tin ghi danh cho khóa tu Gia Đình Doanh Nhân Hạnh Phúc với chủ đề  “Hạnh Phúc Chân Thực” diễn ra từ ngày 31/05/2024 tới ngày 07/06/2024 tại Trung tâm thiền tập quốc tế Làng Mai…