Lịch live-stream ngồi thiền tụng kinh trong thời gian tang lễ tại Làng Mai Thái Lan

Kính thưa Đại chúng, Bên dưới là cập nhật của Thời khoá Khoá tu Tâm tang từ hôm nay 24/01 đến 29/01/2022.  Các thời khoá sẽ được phát trực tiếp trên trang YouTube (Tu viện Vườn Ươm) và trên các trang Facebook (Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan và Thai Plum Village).…

Một số thông tin chương trình tang lễ và tiểu sử của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

CÁO PHÓ: THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH VIÊN TỊCH “Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính khải bạch chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị Thân hữu, Thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới khắp nơi trên thế giới.…

Chương trình tang lễ Tâm Tang – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Làng Mai Thái Lan

Kính thưa Chư Tôn Đức, Kính thưa quý vị thiền sinh khắp nơi, Tăng thân Làng Mai Thái Lan xin gởi đến quý vị thời khóa chương trình tang lễ – khóa tu tâm tang 7 ngày tại Làng Mai Thái Lan. Các thời khóa livestram tại Làng Mai Thái Lan đều được phát trực…

https://159.223.73.115/