Chương trình tang lễ Tâm Tang – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Làng Mai Thái Lan

Kính thưa Chư Tôn Đức,

Kính thưa quý vị thiền sinh khắp nơi,

Tăng thân Làng Mai Thái Lan xin gởi đến quý vị thời khóa chương trình tang lễ – khóa tu tâm tang 7 ngày tại Làng Mai Thái Lan.

Các thời khóa livestram tại Làng Mai Thái Lan đều được phát trực tiếp trên trang nhà Tu Viện Vườn Ươm và Thai Plum Village, và cũng được phát trực tiếp trên nền tảng Youtube tại kênh Tu viện vườn ươm – Làng Mai Thái Lan qua chuỗi link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=gvZX26ZELc8&list=PL2zF0O0VsfxkuL8UtgcWaHcbKBk94jEq1

Kính xin đại chúng, sắp xếp thời gian, chuẩn bị thân tâm thảnh thơi và thanh tịnh để hộ niệm cho các thời khóa trong tang lễ tâm tang.

Kính biết ơn,

Làng Mai Thái Lan

NGÀY 1 – Chủ nhật 23.01.2022

05:15:  Ngồi thiền tụng kinh

07:30:  Tập trung tại thiền đường Voi Trắng

08:00:  Lễ Nhập Kim Quan (livestream từ Tổ đình Từ Hiếu)

     Lễ Bạch Phật Khai Kinh

13:00:  Thỉnh Giác Linh An Vị – Thọ Tang

14:30:  Hầu Kim Quan

19:30:  Ngồi Thiền – Sám Pháp Địa Xúc (Viet – Thai) (livestream tại Làng Mai Thái Lan)

NGÀY 2 – Thứ Hai 24.01.2022

05:15: – Tụng 5 Giới (Việt – Thái) (livestream tại Làng Mai Thái Lan)

06:00:  Thiền Hành

08:00:  Hầu Kim Quan

10:00:  Cúng Ngọ

13:00:  Hầu Kim Quan

19:30: Hậu Sự Của Sư Ông Làng Mai | Thầy Pháp Ấn Chia Sẻ

Link tham dự thời khoá:

https://plumvillage.zoom.us/j/94211551317?pwd=WDU0VmJqdVpLUEM2MGF2Rk1GOUNHQT09

Meeting ID: 942 1155 1317
Passcode: 000111

NGÀY 3 – Thứ Ba 25.01.2022

05:15:  Ngồi Thiền, Tụng Kinh – tiếng Thái  (livestream tại Làng Mai Thái lan)

06:00:  Thiền Hành

08:00:  Hầu Kim Quan

10:00:  Cúng Ngọ

13:00:  Hầu Kim Quan

19:30:  Ngồi Thiền, Sám Pháp Địa Xúc (Việt – Thái) (livestream tại Làng Mai Thái Lan)

NGÀY 4 – Thứ Tư 26.01.2022

05:15:  Tụng 14 Giới Tiếp Hiện – tiếng Anh (livestream tại Làng Mai Thái Lan)

08:00:  Hầu Kim Quan

10:00:  Cúng Ngọ

13:00:  Hầu Kim Quan

19:00:  Ngồi Thiền, Sám Pháp Địa Xúc (Việt – Thái) (livestream tại Làng Mai Thái Lan)

NGÀY 5 – Thứ Năm 27.01.2022

05:15:  Ngồi Thiền, Tụng Kinh – tiếng Anh (livestream tại Làng Mai Thái Lan)

06:00:  Thiền Hành

08:00:  Hầu Kim Quan

10:00:  Cúng Ngọ

13:00:  Hầu Kim Quan

19:30:  Lễ Tưởng Niệm

NGÀY 6 – Thứ Sáu 28.01.2022

05:15:  Ngồi Thiền, Tụng Kinh – tiếng Thái (livestream tại Làng Mai Thái Lan)

06:00:  Thiền Hành

08:00:  Hầu Kim Quan

10:00:  Cúng Ngọ

13:00:   Hầu Kim Quan

19:30:   Lễ Rước Hoa Đăng

NGÀY 7 – Thứ Bảy 29.01.2022

*livestream từ Tổ đình Từ Hiếu

6h00:   Lễ Cung Tiễn và Phát Hành

7h00:   Cung Tuyên Tiểu Sử Thiền Sư

            Lời Cảm Tạ của Môn Đồ Pháp Quyến

7h30:   Lễ Thiên Quan (Rước Kim Quan đến địa điểm Trà Tỳ)

            Tại Công Viên Vĩnh Hằng – Vườn Địa Đàng

9h00:    Lễ Trà Tỳ