Lịch live-stream ngồi thiền tụng kinh trong thời gian tang lễ tại Làng Mai Thái Lan

Kính thưa Đại chúng,

Bên dưới là cập nhật của Thời khoá Khoá tu Tâm tang từ hôm nay 24/01 đến 29/01/2022.  Các thời khoá sẽ được phát trực tiếp trên trang YouTube (Tu viện Vườn Ươm) và trên các trang Facebook (Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái LanThai Plum Village).

Tối nay lúc 19:30 là thời khoá Pháp thoại tiếng Việt, phát qua Zoom và được thông dịch qua tiếng Anh và tiếng Thái.  Đây là thông tin để tham dự pháp thoại:

NGÀY 2 – Thứ Hai 24.01.2022

05:15: – Tụng 5 Giới (Việt – Thái)

19:30: Tinh thần Tâm Tang Thiền Sư Thích Nhất Hạnh | Thầy Pháp Ấn Chia Sẻ

NGÀY 3 – Thứ Ba 25.01.2022

05:15:  Ngồi Thiền, Tụng Kinh – tiếng Thái

             Tán: Dương Quan Âm

    Tụng: Kinh Phước Đức

             Tán:  Cát Tường

             Hồi Hướng

19:30:  Ngồi Thiền, Sám Pháp Địa Xúc(Anh-Thái)

             Bài 43: DÒNG TÂM LINH VÀ HUYẾT THỐNG

NGÀY 4 – Thứ Tư 26.01.2022

05:15: Tụng 14 giới (tiếng Anh)

19:30:  Ngồi Thiền, Sám Pháp Địa Xúc (Việt – Thái) 

             Bài 46:  CƯỠI SÓNG SANH TỬ

NGÀY 5 – Thứ Năm 27.01.2022

05:15:  Ngồi Thiền, Tụng Kinh – tiếng Anh

             Tán: Dương Tam Bảo 

             Đọc:   Kinh Hải Đảo Tự Thân

             Tán: Chuyển Niệm

              Hồi hướng

NGÀY 6 – Thứ Sáu 28.01.2022

05:15:  Ngồi Thiền, Tụng Kinh – tiếng Thái 

             Tán: Dương Quan Âm 

             Đọc: Kinh Trung Đạo Nhân Duyên

             Tán:  Cát Tường 

              Hồi hướng

NGÀY 7 – Thứ Bảy 29.01.2022 

*livestream từ Tổ đình Từ Hiếu

Trân trọng cảm ơn Đại chúng,

Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan