Sự Kiện

Online Mindfulness Day (September 19th 2021)

Online Mindfulness Day (September 19th 2021) Dear Sangha, On September 19th 2021, Thai Plum Village will organize the Online Mindfulness Day in order to offer our presence to you while we are going through challenging moments in the midst of the pandemic. The language of the event will be English, while Vietnamese and Thai translations…

Read more

NGÀY QUÁN NIỆM TRỰC TUYẾN 19.09.2021

Ngày 19.09.2021, Tăng Thân Làng Mai Thái Lan sẽ tổ chức một ngày quán niệm trực tuyến để cùng có mặt với các bạn thiền sinh trong những giai đoạn dịch bệnh khó khăn này. Ngày quán niệm này chúng ta sẽ tổ chức bằng tiếng Anh và sẽ được thông dịch qua tiếng Việt, tiếng…

Read more

Online Day of Mindfulness – Mother Father’s Day- August 22, 2021

Dear Sangha, Mother is a boundless source of love, an inexhaustible treasure. But unfortunately, we sometimes forget. A mother is the most beautiful gift life offers us. Those of you who still have your mother near, please don’t wait for her death to say, “My God, I have lived beside my mother all these years…

Read more

NGÀY QUÁN NIỆM TRỰC TUYẾN – Vu Lan Mùa Báo Ân- 22.08.2021

Kính thưa Đại chúng, Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận, vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món qùa lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Ðừng có đợi đến khi mẹ chết…

Read more

THỜI KHÓA TU HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 01.08.2021 ĐẾN 24.10.2021 TẠI LÀNG MAI THÁI LAN

  ONLINE MINDFULNESS PRACTICE SCHEDULE – FROM AUGUST 01, 2021 TO OCTOBER 24, 2021 AT THAI PLUM VILLAGE (English below)   Kính thưa đại chúng, Dưới đây là chương trình tu học online từ ngày 01/8/2021 đến ngày 24.10.2021 tại Làng Mai Thái Lan. Mỗi thời khóa tu học sẽ diễn ra lúc 4:45 sáng…

Read more