Chương Trình Lễ Đại Tường Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (1926 – 2022)

Chương Trình Lễ Đại Tường
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (1926 – 2022)

Nhất tâm đảnh lễ Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế, 

Liễu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trú Trì, 

Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Húy Thượng Trừng Hạ Quang, 

Tự Phùng Xuân, Hiệu Nhất Hạnh Thiền Sư, Nguyễn Công Hòa Thượng Giác Linh.

Kính bạch Chư Tôn thiền đức,

Kính thưa quý vị Phật tử,

Trên khắp núi đồi Dương Xuân, nơi đâu cũng lưu dấu bước chân của Sư Ông. Đặt những bước chân bình an, thở những hơi thở chánh niệm là có cơ hội rất lớn để có thể tiếp xúc được với Sư Ông trong bản môn. Pháp thân của Sư Ông biểu hiện nơi từng bước chân thiền hành, nơi mỗi hơi thở chánh niệm và giúp nuôi lớn nếp sống hiểu biết, thương yêu và thắp sáng con đường tâm linh sáng đẹp.

Chúng con, bốn chúng tăng thân Làng Mai thành kính tri ân Chư tôn Thiền đức và tất cả quý vị đã nâng đỡ và yểm trợ cho Lễ Tâm Tang và Lễ Tiểu Tường của Sư Ông chúng con, Thiền sư Pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh.

Sư Ông chúng con viên tịch ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu (ngày 22.01.2022 DL). Lễ Tiểu Tường của Sư Ông chúng con đã diễn ra vào đầu năm 2023. Và đầu năm 2024 Lễ Đại Tường của Sư Ông chúng con sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng Chạp năm Quý Mão (ngày 29.01.2024 DL).

Chương trình Lễ Đại Tường năm 2024 được tổ chức trong thời gian từ 21.01 cho đến 30.01.2024 theo nghi lễ Tâm Tang. Trong thời gian này, có các sinh hoạt cho chúng xuất sĩ và cư sĩ.

Chúng con xin kính trình chương trình Lễ Đại Tường để chư Tôn đức và quý vị Phật tử liễu tri và yễm trợ cho Lễ Đại Tường của Sư Ông chúng con:

Kính thưa đại chúng, lễ Đại Tường Sư Ông là dịp để tứ chúng cùng trở về bên nhau, cùng thực tập để nuôi dưỡng lòng biết ơn chùa Tổ, biết ơn Sư Ông. Mỗi phát nguyện hành trì thực tập là một vòng hoa, một nén hương thơm thảo mà những  người học trò dâng lên vị Thầy thương kính. Trong không khí đó, chỗ ngồi nào, con đường nào cũng có thể trở thành đạo tràng tu tập, cũng trở thành Thánh địa.

Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn thiền đức và quý vị Phật tử đã luôn luôn từ bi nâng đỡ và yểm trợ.

Trân kính và biết ơn,

Chúng con,

Đệ tử và Môn đồ pháp quyến.