TIM THƠ

Tôi gởi thơ vào lá

Tôi gởi thơ vào lòng

Tôi gởi thơ vào đất

Hạt đậu bỗng nảy mầm.

 

Tôi gởi thơ vào núi

Tôi gởi thơ vào mây

Tôi gởi thơ vào gió

Làn khói hóa dơi bay.

 

Tôi gởi thơ vào nắng

Hôn trên má lung linh

Vào trăng thơ chờ đó

Giật mình ai lặng thinh.

 

Tôi gởi thơ vào hoa

Thành nụ cười hàm tiếu

Vào lá xanh mơn mởn

Mắt tươi rạng tháng buồn.

 

Tôi gởi thơ vào tim

Từng hạt không ngừng đập

Tim thơ tặng em đó

Thơ hóa thành hư không.

 

Tim thơ là giot nắng

Tim thơ là giọt mưa

Nhập lại thành em đây

Có thấy mình không em  !