GHẾ ĐÁ TRÀ THƠM

Giọt trà, rót chén chắt chiu

Thấm vào tâm khảm, trăm điều mới đang

Hương trời thả xuống trần gian

Hòa cùng giọt đắng, rêu rong đá người

Chạm đời vạn nẻo mù khơi

Chuông ngân chạm với thảnh thơi vọng về Chút hồn lãng đãng sơn khê

Bay qua phiền muộn, bồ đề nở hoa

SUY TƯ

Trên đất bạn ta ngắm quê hương,

Tự hỏi đá rêu phong đã mấy độ luân hồi,

Khẽ mỉm cười cho gió qua vạt áo,

Rũ sạch bụi vương cho chén đời thơm hương.

https://159.223.73.115/