Cập Nhật: THÔNG TIN GHI DANH ĐẾN TU VIỆN VÀO THÁNG 9/2022 ( Ghi danh đã đầy )

Xin bạn lưu ý: Tu viện có một số thay đổi trong quy định khi đến tu học tại tu viện liên quan đến Covid-19 như sau:

*Test ATK (test nhanh Antigen) tại tu viện:

  1. Khi bạn tới tu viện, ban sức khỏe của tu viện sẽ kiểm tra nhiệt độ và test ATK cho bạn. Tu viện rất mong nhận được sự yểm trợ chi phí cho 1 lần test ATK là 200bath/người.
  2. Nếu bạn có kết quả âm tính với Covid-19, bạn sẽ được ghi danh và ở lại tu viện tu học.
  3. Nếu bạn có kết quả dương tính với Covid-19:
    1. Trường hợp bạn là thiền sinh nữ: Bạn sẽ được cách ly và chăm sóc tại tầng trên nhà khách nữ. Khi nào bạn âm tính sẽ trở lại tham gia các thời khóa cùng Đại chúng.
    2. Trường hợp bạn là thiền sinh nam: Tu viện sẽ thuê homestay gần tu viện để bạn ở và cách ly. Khi nào kết quả âm tính sẽ trở lại tham gia các thời khóa cùng Đại chúng. Chi phí ăn ở tại homestay bạn sẽ tự chi trả. Trong những ngày cách ly, tu viện sẽ giữ liên lạc với bạn và có thể giúp đỡ bạn về thuốc hay thực phẩm trong khả năng của tu viện.

 

Thông tin chi tiết và ĐĂNG KÝ ghi danh đến tu học tại tu viện tháng 9/2022: tại đây.

 

Rất cảm ơn bạn sự yểm trợ của bạn.

Tu viện Làng Mai Thái Lan