THỜI KHÓA TU HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 01.08.2021 ĐẾN 24.10.2021 TẠI LÀNG MAI THÁI LAN

 

ONLINE MINDFULNESS PRACTICE SCHEDULE – FROM AUGUST 01, 2021 TO OCTOBER 24, 2021 AT THAI PLUM VILLAGE (English below)

 

Kính thưa đại chúng,

Dưới đây là chương trình tu học online từ ngày 01/8/2021 đến ngày 24.10.2021 tại Làng Mai Thái Lan. Mỗi thời khóa tu học sẽ diễn ra lúc 4:45 sáng (giờ Việt Nam – múi giờ số 7) được phát trực tiếp (livestream) trên facebook Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan và facebook Thai Plum Village.

 

Dear friends,

This is our online mindfulness practice schedule for the next three months starting AUGUST 01, 2021 to  OCTOBER 24, 2021 at Thai Plum Village. All sessions commence at 4:45 am (Thailand time, GMT +7) and will be live-streamed on our Facebook pages Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan and Thai Plum Village.

Roll down for English.

 

Chủ Nhật 01.08.2021:

Ngồi Thiền Có Hướng Dẫn ( Anh – Thái)

Chia sẻ thiền hành

 

Thứ Ba 03.08.2021:

Tụng 14 giới Tiếp Hiện – Tiếng Anh

 

Chủ Nhật 08.08.2021

Ngồi Thiền Có Hướng Dẫn – Sám Pháp Địa Xúc (Anh – Việt)

 

Chủ Nhật 15.08.2021

Ngồi Thiền Có Hướng Dẫn – Sám Pháp Địa Xúc (Anh – Thai)

 

Thứ Ba 17.08.2021:

Tụng 14 giới Tiếp Hiện – Tiếng Việt

 

Ngày Quán Niệm Trực Tuyến-Chủ Nhật 22.08.2021:

Thông tin thời khoá ngày Quán Niệm Trực Tuyến

 

Chủ Nhật 29.08.2021:

Ngồi Thiền Có Hướng Dẫn– Sám Pháp Địa Xúc (Anh – Thái)

 

Thứ Ba 31.08.2021:

Tụng 14 giới Tiếp Hiện – Tiếng Anh

 

Chủ Nhật 05.09.2021:

Ngồi Thiền Có Hướng Dẫn – Sám Pháp Địa Xúc (Anh – Việt)

 

Chủ Nhật 12.09.2021:

Ngồi Thiền Có Hướng Dẫn – Sám Pháp Địa Xúc (Anh – Thái)

 

Thứ Ba 14.09.2021:

Tụng 14 giới Tiếp Hiện – Tiếng Việt

 

Chủ Nhật 19.09.2021:

Ngày Quán Niệm Trực Tuyến

 

Chủ Nhật 26.09.2021:

Ngồi Thiền Có Hướng Dẫn – Sám Pháp Địa Xúc (Anh – Thái)

 

Thứ Ba 28.09.2021:

Tụng 14 giới Tiếp Hiện – Tiếng Anh

 

Chủ Nhật 03.10.2021:

Ngồi Thiền Có Hướng Dẫn (Anh – Việt)

Chia sẻ thiền hành

 

Chủ Nhật 10.10.2021:

Ngồi Thiền Có Hướng Dẫn – Sám Pháp Địa Xúc (Anh – Thái)

 

Thứ Ba 12.10.2021:

Tụng 14 giới Tiếp Hiện – Tiếng Việt

 

Chủ Nhật 17.10.2021:

Ngày Quán Niệm Trực Tuyến

 

Chủ Nhật 24.10.2021:

Ngồi Thiền Có Hướng Dẫn – Sám Pháp Địa Xúc (Anh – Thái)

 

Schedule of Online Mindfulness Practice at Thai Plum Village:

 

Sunday August 01, 2021:

Guided Sitting Meditation (English – Thai)

Sharing about Walking Meditation

 

Tuesday August 03, 2021:

14 Mindfulness Trainings Recitation Ceremony – English

 

Sunday August 08, 2021:

Guided Sitting Meditation – Touching the Earth (English – Vietnamese)

 

Sunday August 15, 2021:

Guided Sitting Meditation – Touching the Earth (English – Thai)

 

Tuesday August 17, 2021:

14 Mindfulness Trainings Recitation Ceremony – Vietnamese

 

Online Day of Mindfulness – Sunday August 22, 2021

Registration for Online Mindfulness Day

 

 

Sunday August 29, 2021:

Guided Sitting Meditation – Touching the Earth (English – Thai)

 

Tuesday August 31, 2021:

14 Mindfulness Trainings Recitation Ceremony – English

 

Sunday September 5, 2021

Guided Sitting Meditation (English – Vietnamese)

Sharing about Walking Meditation

 

Sunday September 12, 2021:

Guided Sitting Meditation – Touching the Earth (English – Thai)

 

Tuesday September 14, 2021:

14 Mindfulness Trainings Recitation Ceremony – Vietnamese

 

Sunday September 19, 2021:

Online Day of Mindfulness

 

Sunday September 26, 2021:

Guided Sitting Meditation – Touching the Earth (English – Thai)

 

Tuesday September 28, 2021:

14 Mindfulness Trainings Recitation Ceremony – English

 

Sunday October 03, 2021:

Guided Sitting Meditation (English – Vietnamese)

Sharing about Walking Meditation

 

Sunday October 10, 2021:

Guided Sitting Meditation – Touching the Earth (English – Thai)

 

Tuesday October 12, 2021:

14 Mindfulness Trainings Recitation Ceremony – Vietnamese

 

Sunday October 17, 2021:

Online Day of Mindfulness

 

Sunday October 24, 2021:

Guided Sitting Meditation – Touching the Earth (English – Thai)

https://159.223.73.115/