Ngày quán niệm tại trung tâm giáo dưỡng “Metta House”

Ngày 20/12/2017 vừa qua, một nhóm quý Thầy, quý sư cô đã từ trung tâm tu học Làng Mai Thái Lan đến thăm một trung tâm giáo dưỡng “Metta House” dành cho trẻ em phạm tội dưới tuổi vị thành niên ở Bangkok. Chương trình tu học một ngày cùng với các em như sau:
4:30 Khởi hành từ Làng Mai Thái Lan
8:30 Ăn sáng tại Metta House
9:00 Thiền ca
9:30 Pháp Thoại (Thầy Pháp Trạch)
10:45 Pháp đàm (có 4 nhóm), thực tập nhận diện hạt giống tốt bằng cách viết 5 điểm tốt của mình lên cánh hoa.
12:00 Ăn trưa
13:00 Thiền buông thư
14:00 Be-in, câu hỏi và trả lời (T. Tinh Khôi)
15:30 Trở về lại tu viện
Ngày sinh hoạt đã mang lại nhiều niềm vui cho các em, các vị tình nguyện viên cũng như quý Thầy, quý sư cô đến tham dự.