Chương trình sinh hoạt các khóa tu tại tu viện Làng Mai Thái Lan năm 2018

 Chương Trình  sinh hoạt các khóa tu tại tu viện Làng Mai Thái Lan năm 2018

 • 26-28/01 :  Khóa tu cuối tuần cho người Thái
 • 16 – 18/2 : Tết Nguyên Đán
 • 21 – 25/2 :  Khóa Tu Tiếng Việt Dịp Tết (đã đủ số lượng đăng ký)
 • 03/03       : Opening House
 • 16 – 21/3 :  Khóa Tu Xuất Sĩ Mở Rộng (đã đủ số lượng đăng ký)
 • 12 – 16/4 :  Khóa Tu Gia Đình Cho Người Thái (Tại Resort)
 • 02 – 06/5 :  Khóa Tu Giáo Viên cho người Thái
 • 25 – 29/5 :  Khóa Tu Wake Up Quốc Tế (Thông tin và đăng ký)
 • 8 – 10/06 :  Khóa tu cuối tuần cho người Thái
 • 28/6 – 02/07 : Khóa Tu Tiếng Việt Mùa Hè (Thông tin và đăng ký)
 • 28/07 – 25/10: Khóa An Cư Cho Xuất Sĩ Và Chương Trình Xuất Gia 3 Tháng
 • 27-29/07: Khóa tu cuối tuần cho người Thái về cúng dường đầu An cư
 • 11-12/08 : Ngày Mẹ theo truyền thống Thái
 • 6-7/10: Cư sĩ Thái về thực tập để cúng dường ngày tiếp nối Sư Ông
 • 11/10 : Ngày Tiếp Nối của Thầy
 • 8-11/11: Khóa Tu Teen người Thái
 • 24 – 25/11 : Ngày lễ cúng dường y Kathina
 • 01-15/12: :    Wake-Up Tour
 • 01 – 05 /12:    Khóa Tu dành cho Bác sĩ và chuyên viên Y tế người Thái
 • 26/12/2018 – 02/01/2019 : Khóa Tu Cho Người Châu Á Thái Bình Dương

 Quý vị thiền sinh theo dõi lịch sinh hoạt của Tu Viện để có thể nắm được thời gian diễn ra và tiện cho việc ghi danh và tham dự các khóa tu tại Tu Viện.

 

Các Khóa Tu Diễn Ra Tại Nước Ngoài

 • Ngày 26/04 – 10/05 : Chuyến Hoằng Pháp Tại Nhật Bản
 • Ngày 11 – 29/05 :  Chuyến Hoằng Pháp Tại Indonesia
 • Ngày 12 – 24/06   :  Chuyến Hoằng Pháp Tại Singapore
 • Tháng 10 :  Chuyến Hoằng Pháp Tại Malaysia