Lịch sinh hoạt và khóa tu năm 2019 tại Làng Mai Thái Lan

 • • 19/01 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
  • 27/01-17/02 : Triển lãm thư pháp Sư Ông tại Bangkok.
  • 04 – 07/02 : Tết Nguyên Đán
 • *** Năm nay, tu viện không tổ chức khóa tu Tiếng Việt vào dịp Tết như mọi năm.
  • 21 – 25/02 : Đại Giới Đàn
  • 22 – 24/03 : Khóa tu cuối tuần cho người Thái
  • 16/03 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
  • 12 – 16/04 : Khóa tu Gia Đình Cho Người Thái (Tại Resort)
  • 16 – 20/05 : Khóa tu Wake Up Quốc Tế (Mở đăng ký Online đợt 3 vào ngày 16/4/2019 lúc 15h)
  • 18/05 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
  • 01-05/06 : Khoá tu gia đình Singapore
  • 07 – 09/06 : Khóa tu cuối tuần cho người Thái
  • 30/06-04/07: Khóa tu Tiếng Việt (Mở đăng ký Online đợt 1 vào ngày 29/3/2019 lúc 15h)
  • 17/07 – 13/10: Khóa An Cư (Và Chương Trình Xuất Gia 3 Tháng)
  • 12-14/07: Khóa tu cuối tuần cho người Thái về cúng dường đầu An cư
  • 20/07: Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
  • 09-11/08 : Ngày Mẹ (Tiếng Thái )
  • 15/08: Lễ Bông Hồng Cài Áo (Tiếng Việt)
  • 15/09: Tết Trung Thu
  • 21/09: Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
  • 11-13/10 : Mừng ngày Tiếp Nối của Thầy
  • 25-29/10: Khóa tu Teen người Thái
  • 16/11 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
  • 09– 10/11 : Lễ cúng dường y Kathina
  • ? : Wake-Up Tour
  • 06 – 10/12: Khóa tu dành cho Bác sĩ và chuyên viên Y tế người Thái
  • 25/12/2019 – 01/01/2020 : Khóa tu Tết DL, Holiday Retreat (Dành cho nhiều nước trong khu vực Châu Á)