Chương trình xuất gia gieo duyên: Lễ Dẫn Thỉnh và Lễ Xuất Gia 17.08.2018

Chương trình xuất gia gieo duyên 3 tháng là một chương trình mở cho các thiền sinh cư sĩ thuộc các nước châu Á Thái Bình Dương. Năm 2015, chương trình bắt đầu chỉ được mở cho người Thái nhưng những năm sau, các vị thiền sinh thân cận lâu năm tại các nước lân cận trong khu vực châu Á cũng muốn trải nghiệm và thực tập theo nên số lượng quốc tịch tham dự chương trình ngày càng đông. Năm nay là năm mà số lượng người tham dự chương trình đông nhất (17 tập sự) và cũng đồng thời có số lượng quốc tịch tham gia đông nhất, gồm 7 quốc tịch: Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Hồng Kông. Các sư chú có tên đầu tên với chữ Đất, gồm: Đất Vương Xá, Đất Bồ Đề, Đất Kỳ Viên, Đất Lộc Uyển và Đất Đại Lâm. Các sư cô có tên đầu tiên với chữ Suối, gồm: Suối Hòa Nhã, Suối Hòa Điệu, Suối Hòa Thuận, Suối Hòa Ái, Suối Hòa Giải, Suối Hòa Hợp, Suối Hòa Bình, Suối Hòa Nhập, Suối Hòa Diệu, Suối Hòa Phương, Suối Hòa Tấu và Suối Hòa Đồng.