Lịch Khóa Tu và Các Sự Kiện Năm 2020 – Làng Mai Thái Lan

 Kính chào quý vị thân hữu gần xa, ban biên tập xin gởi đến quý vị lịch khóa tu và các sự kiện trong năm 2020 của tăng thân Làng Mai Thái Lan để quý vị có thể theo dõi và đăng ký. 

 • 18/01 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
 • 24 – 27/01 : Tết Nguyên Đán
 • 01-05/02 : Khoá tu Tiếng Việt
 • 12-19/2: Khoá Tu Xuất Sĩ
 • 28,29/02 – 01/03 :  Khóa tu cuối tuần cho người Thái
 • 20-22/3: Khoá tu yoga cho người Thái
 • 21/03: Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
 • 10 – 14/04: Khóa tu Gia Đình Cho Người Thái (Tại Tu Viện)
 • 01-05/05 :  Khóa tu Wake Up Quốc Tế
 • 16/05: Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
 • 22/05: Lễ xuất gia
 • 29-31/05 :  Khóa tu cuối tuần cho người Thái
 • 20-24/06: Khóa tu Tiếng Việt
 • 05/07 – 01/10: Khóa An Cư (Và Chương Trình Xuất Gia 3 Tháng)
  • 03-05/07: Khóa tu cuối tuần cho người Thái về cúng dường đầu An cư
  • 18/07: Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
  • 08-09/08 : Ngày Mẹ (Tiếng Thái )
  • 19/09: Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
  • 21/09: Ngày hoà bình thế giới tại MCU
  • 26/09: Tết Trung Thu
  • 24-25/10 : Lễ cúng dường y Kathina
  • 27-31/10:  Khóa tu Teen người Thái
 • 06-13/11: Khoá tu Tiếp Hiện (Tiếng Việt)
 • 21/11:         Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
 • 05-09/12: Khóa tu dành cho Bác sĩ và chuyên viên Y tế Tiếng Thái
 • 15/12: Lễ xuất gia
 • 17-19/12: Giáo thọ châu Á gặp mặt
 • 23-25/12: Khóa tu core sangha
 • 27-31/12 : Khóa tu quốc tế Tết dương lịch.