DOANH NHÂN HẠNH PHÚC

Từ ngày 04 – 11/10/2019, tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức khóa tu Doanh Nhân Hạnh Phúc cho hơn 110 thiền sinh từ Việt Nam sang tu học và thực tập. Đa số những người tham dự là doanh nhân, doanh nghiệp, lãnh đạo của một số tập đoàn và công ty tại Việt Nam và những người thân của họ. Họ là những người đã biết đến pháp môn Làng Mai qua một số khóa tu tại Việt Nam và Thái Lan, cũng như có cơ hội tiếp xúc với pháp môn Làng Mai trong nhiều chương trình khi Sư Ông Làng Mai và quý thầy quý sư cô về lại Việt Nam. Chủ đề của khóa tu Doanh Nhân Hạnh Phúc lần này là Cân Bằng (Balance). Đây là khóa tu doanh nhân Việt Nam đầu tiên được tổ chức tại Làng Mai Thái Lan. Chương trình khóa tu được trải đều trong 1 tuần, dựa theo thời khóa hàng tuần của tăng thân xuất sĩ tại tu viện. Nhờ đó mà các vị thiền sinh doanh nhân có rất nhiều không gian, thời gian thực tập, tiếp xúc với thiên nhiên, trò chuyện với quý thầy quý sư cô về những khó khăn, hạnh phúc và thách thức của một người doanh nhân. Thời tiết của khóa tu rất mát mẻ và trong lành. Quý thầy quý sư cô giáo thọ cũng đã dành nhiều thì giờ và tâm huyết để dạy dỗ, trao truyền sự thực tập chánh niệm cho những người doanh nhân để giúp họ làm thế nào cân bằng, sống hạnh phúc trong đời sống doanh nhân mà không bị những bận rộn, lo toan cuốn trôi họ đi. Ngoài ra, quý thầy quý sư cô cũng định hướng cho những người doanh nhân về trách nhiệm làm hạnh phúc cho bản thân, gia đình, đồng nghiệp và xã hội với những phương tiện sinh sống, nghề nghiệp của mình mà không gây tổn hại tới những giá trị đạo đức và môi trường sinh môi. Bên cạnh đó, những giá trị tâm linh, gia sản đạo đức trong văn hóa Việt Nam cũng được quý thầy quý sư cô trình bày trong một cái nhìn nhất quán giữa tư tưởng và sự thực tạp chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Các pháp bài thoại, thuyết trình 5 giới, thuyết trình làm mới gây cảm hứng cho rất nhiều lãnh đạo và nhân viên trong các doanh nghiệp tham dự. Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tu. Link hình ảnh: https://photos.app.goo.gl/RHJnf1NWGeNCV5tH7