HỘI VUI BẾP LỬA HỒNG

Thương kính tặng các sư anh, sư chị, sư em và các em Tập sự nhóm 3 chấp tác Đất Mới- Hậu Vệ Quân. Trong bài thơ có tên của tất cả mọi người. Bài thơ lấy cảm hứng từ buổi hò đối đáp về tên bên bếp lửa.

 

Trăng trong đất mới thêm thanh

Mở hội thiền Lâm bếp lửa hồng

Điệu hò nối nhịp duyên Kỳ Ngộ

Được mất, an lành Thể Tánh không.

Dừng chân lữ khách đời Thân Hữu

Buông hết lợi Danh bước Thong Dong

Trạc Tuyền quy kính ơn Cứu độ

Một Phương Thệ nguyện giữ bền lòng.

Non cao Tuyết phủ trời Đoàn Tụ

Một đóa Hạnh Liên nuôi tình thương

Ánh Dương tiếp nối nguồn An Lạc

Vui đời vô Tác, nếp Giản đơn.

Công phu hôm sớm vầng Nhật chiếu

Nguyên Đán hội về khắp nơi nơi

Hương Quế, hương ngò thơm tình mẹ

Trung Hậu, Nhẫn kiên giữa cuộc đời.

Trừng mặc gió mưa không ngần ngại

Tuyển chọn hoa thơm cúng Phật đài

Đất mới thiêng liêng dòng Linh Thứu

Huyền Thoại Long Hoa đóa mãn khai.

Huynh đệ hiểu thương nuôi mạch sống

Đâu chờ giây phút Chứng thiền tâm

Lặng đón thiên thu trong khoảnh khắc

Thương đời chân bước không ngại ngần.

Tịnh Thường nếp sống tròn Hạnh Nghĩa

Điển lễ tâm giao đấng Chuẩn đề

Ưu Đàm vạn kiếp hương thơm ngát

Bên nhau tinh Tiến vượt bờ mê.

Đất Mới những ngày cuối năm 2012…