BÌNH MINH

Vầng dương lên

trần gian tái sinh

Ngàn thế giới

chung một niềm vui

Muôn sương mai thở nhẹ

Bàn chân nếm những

tự do.

Ngồi vững yên

tựa như núi cao

Nhìn mây hát

trong giọt trà thơm

Ôi quê hương

của mẹ

Về trong ánh mắt

đầy sao.