LỄ CÚNG DƯỜNG Y KATHINA

Vào ngày chủ nhật 10 tháng 11 năm 2019 sau 1 tháng mãn hạ an cư 2019 Tu Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan đã diễn ra lễ cúng dường y kathina. Đây là một nghi lễ truyền thống của phật giáo nguyên thủy nhằm tri ân và hộ trì tăng đoàn sau 3 tháng an cư của quý vị phật tử, tại tu viện đã có rất nhiều quý Thầy, Sư Cô cùng quý vị phật tử Thái Lan, Việt Nam đến tham dự buổi lễ. Chương trình cho ngày lễ được bắt đầu từ sáng sớm, đại chúng đã cũng nhau có mặt tại thiền đường Bạch Tượng thực tập ngồi thiền, tụng kinh và sau đó cùng thiền hành, ăn cơm quá đường, nghe pháp thoại về thực tập bố thí, phước đức cúng dường của người cư sĩ và làm lễ cúng dường y kathina.
https://159.223.73.115/