LỄ BÔNG HỒNG CÀI ÁO – VU LAN BÁO HIẾU 2019

Vào ngày 03.07.2019, trong khóa tu Trong Ấm Ngoài Êm, Tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức Lễ Bông Hồng Cài Áo cho hơn 600 thiền sinh người Việt tham dự cùng với gần 200 quý thầy quý sư cô tại tu viện. Quý thầy quý sư cô quyết định tổ chức lễ Bông Hồng Cài Áo sớm để bà con người Việt có cơ hội tham dự lễ Bông Hồng Cài Áo theo nghi thức của Tăng thân Làng Mai. Ngoài ra trong khóa tu người Việt có rất nhiều với ông bà, bố mẹ, con cháu… vì vậy đây là cơ hội để tưới tẩm hạt giống thương yêu trong mỗi thành viên trong gia đình. Link toàn bộ ảnh khóa tu Tiếng Việt 2019 ” Trong Ấm – Ngoài Êm “: https://photos.app.goo.gl/WTxApJKcJsAUG39B9 Link Video buổi lễ: https://youtu.be/bJcASAzcywc