Khóa Tu Tiếp Hiện 2018 (18.11.2018 – 25.11.2018)

Cứ mỗi 2 năm 1 lần, Tăng thân xuất sĩ Làng Thái Lan tổ chức khóa tu Tiếp Hiện cho các thành viên cư sĩ trong dòng tu Tiếp Hiện. Khóa tu là cơ hội để cho tất cả các thành viên của Tiếp Hiện xuất sĩ lẫn Tiếp Hiện cư sĩ tu tập, ôn tụng lại tinh thần của giới Tiếp Hiện mà Sư Ông Làng Mai đã mở đường và giảng dạy trong hơn 50 năm qua. Khóa tu là dịp để các Tăng thân cư sĩ có cơ hội học hỏi sâu hơn những pháp môn tu tập từ quý thầy quý sư cô chỉ dạy. Ngoài ra, khóa tu cũng là dịp để các Tăng thân cư sĩ nhìn lại sự thực tập và tinh thần phụng sự của mình để trưởng thành nhiều hơn trong sự tu học và tổ chức. Các vị Tiếp Hiện cư sĩ cũng đã thực tập Làm Mới với nhau trong khóa tu này dưới sự hướng dẫn của các vị Tiếp Hiện xuất sĩ.
Ý nghĩa của dòng tu Tiếp Hiện
Đại chúng bắt đầu khóa tu với lễ Cúng dường y Kathina truyền thống của Phật giáo Thái Lan. Các vị Tiếp Hiện cư sĩ Thái Lan đã kêu gọi cúng dường cho quý thầy quý sư cô sau mùa an cư thanh tịnh vừa rồi. Thầy Thủ Tọa đại diện Tăng thân Làng Mai Thái Lan chia sẻ sự tu học và sách tấn các vị cư sĩ Thái Lan trên bước đường thực tập chánh niệm. Ngày hôm sau, tứ chúng Làng Mai Thái Lan tổ chức lễ thọ giới Tiếp Hiện cho hơn 70 vị Tiếp Hiện cư sĩ Việt Nam. Các vị là những người đã sinh hoạt với Tăng thân cư sĩ địa phương trong một thời gian dài và trải qua sự thực tập soi sáng và giới thiệu của Tăng thân địa phương đến với khóa tu để nhận 14 giới Tiếp Hiện. Những ngày còn lại của khóa tu đã diễn ra với rất nhiều năng lượng bình an và vững chãi. Các vị cư sĩ Tiếp Hiện và quý thầy quý sư cô cũng có cơ hội học hỏi về 14 giới Tiếp Hiện qua các bài pháp thoại, thuyết trình, talkshow, vấn đáp, Làm Mới, pháp đàm, chia sẻ từ quý thầy quý sư cô giáo thọ cũng như từ các Anh Chị Tiếp Hiện kỳ cựu. Quý thầy quý sư cô trẻ cũng có cơ hội lắng nghe những câu chuyện lịch sử của dòng tu Tiếp Hiện và những hoạt động của Sư Ông Làng Mai trong những năm đầu tiên của dòng tu tại Việt Nam qua lời kể của các Anh Chị Tiếp Hiện. Khóa tu vì vậy được lợi lạc cho cả các vị Tiếp Hiện cư sĩ lẫn Tiếp Hiện xuất sĩ. Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tu.