ĐỐI THÚ AN CƯ 2021

“Tăng bảo quý vô cùng

Phước điền hạt tốt đã đơm bông.”

“Tăng” là một trong ba viên ngọc quý, Bụt – Pháp – Tăng, mà mỗi người trong chúng ta đều luôn hướng về để vun bồi sự thực tập trên con đường chuyển hoá.  Cùng thực tập lời dạy ở yên của Bụt Tổ, mỗi năm, Tăng thân Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan đều tổ chức khoá tu An cư mùa mưa.  Trong truyền thống đạo Bụt, an cư tức là ở yên và chuyên tâm thực tập để làm lớn lên những hạt giống của hiểu, thương, thảnh thơi, và vững chãi.  Năm nay, khoá tu đã được bắt đầu với lễ Đối thú An cư vào ngày 25/7/2021.

Trước đó, vào ngày 24/7/2021, quý thầy xóm Trời Quang và quý sư cô xóm Trăng Tỏ đã tiến hành buổi lễ Đếm thẻ cho xóm của mình để thống kê số lượng thành viên tham gia thực tập trọn vẹn 90 ngày của khoá tu.  Thẻ đầu tiên, đại chúng trân trọng dâng lên Đức Bổn Sư.  Thẻ thứ hai và thứ ba được dâng lên Sư Ông Làng Mai và Thầy Thủ Toạ.  Sau đó các thẻ được dâng lên từng thành viên trong đại chúng. Thẻ cuối được dâng lên Bồ tát sứ giả giám trai.  Tăng thân rất hạnh phúc khi hàng năm đều được thực tập an cư trong sự bảo hộ của Bụt Tổ.

9h sáng ngày 25/7/2021, ba hồi chuông trống Bát Nhã vang lên, bắt đầu cho buổi lễ Đối thú An cư.  Đại chúng hướng về bàn thờ Bụt đảnh lễ Tam Bảo, tụng Tâm Kinh Tuệ Giác Qua Bờ, và sau đó thực hiện Tác pháp yết ma Đối thú An cư.

Về phía quý thầy thuộc xóm Trời Quang, Thầy Chân Pháp Khâm tác bạch xin nương tựa nơi quý thầy Giáo thọ để thực tập an cư trước khi quý thầy Giáo thọ tác bạch xin nương tựa nơi thầy, đại diện cho Sư Ông và Tăng thân.

Về phía quý sư cô thuộc xóm Trăng Tỏ, Sư cô Chân Hạnh Liên và Sư cô Chân Lương Nghiêm tác bạch xin nương tựa nhau, trước khi quý Sư cô giáo thọ tác bạch xin nương tựa vào hai Sư cô, đại diện cho Sư Ông và Tăng thân.

Các thầy, các sư cô đã lạy nhau rất sâu, ý thức rằng mỗi tế bào trong Tăng thân là anh chị em một nhà, đệ tử của Bụt, của Sư Ông, và ba tháng an cư là cơ hội để soi sáng, dìu dắt, và nâng đỡ nhau trên con đường thực tập.

Sau cùng, các Y chỉ đệ và Y chỉ muội tác bạch xin nương tựa và lạy xuống trước các Y chỉ sư.

Buổi lễ kết thúc bằng phần tụng Hồi hướng và một hồi chuông trống Bát Nhã.