ĐẠO TÌNH MÙA AN CƯ

Một tháng an cư đã trôi qua, đại chúng Pakchong vẫn ấm áp trong đạo tình huynh đệ. Năng lượng tu học của hai xóm vẫn được duy trì ổn định trong mùa an cư này. Nhưng gần đây thời tiết có sự thay đổi thất thường, mưa gió làm cho những buổi quán niệm hai xóm hoặc sinh hoạt riêng mỗi xóm có sự khó khăn (thiền đường Trời Phương Ngoại bị dột, trên con đường thiền hành có nhiều vũng nước đọng lại,…), nhưng Ôn Viện Chủ và Thầy Trú Trì cũng đã trở về sau hơn ba tháng xa đại chúng qua Làng tu học cùng Sư Ông và đại chúng bên đó.

Trong mùa an cư này, Đại Chúng Pakchong vẫn chấp hành nghiêm quy củ của thiền môn. Nghĩa là quý thầy, quý sư cô an cư hoàn toàn trong ba tháng. Quý thầy, quý sư cô phải tạm dừng các hoạt động của khóa tu để dành nhiều thời gian tu tập. Thực hành các khóa kinh, luật, luận, công phu, bái sám, ngồi thiền, thiền hành và các thời khóa khác. Mấy ngày quán niệm gần đây quý thầy, quý sư cô đông hẳn lên, nhưng hết sức trang nghiêm về nề nếp. Tu viện cũng đẹp và thoáng hơn. Đặc biệt hơn vẫn là khung cảnh quá đường của quý thầy, quý sư cô ngày quán niệm hằng tuần. Những chiếc áo nâu đậm nét màu của đất mẹ, hòa quyện với không gian tĩnh lặng trong lúc thọ trai, tạo nên vẻ thiêng liêng, thanh thoát làm cho ai đó tham dự như được trở về với thời kỳ đức Bụt còn tại thế trong mỗi dịp thọ trai sau thời khất thực. Còn quý thầy, quý sư cô trẻ cũng đã phát tâm nhập hạ chuyên cần, nhằm tiếp thu năng lượng giải thoát cho chính mình.

Quý thầy, quý sư cô trẻ khi đã thọ đại giới rồi lấy ba tháng hạ này làm tuổi của mình, trong kinh thường gọi hạ lạp. Nhất là quý thầy, quý sư cô trẻ nhất định phải từ năm hạ trở lui không được ly y chỉ, nghĩa là luôn luôn y chỉ theo các bậc kỳ cựu đi trước mà an trú, tuyệt nhiên không được rời xa nếu chưa đủ năm hạ. Còn nếu năm hạ đã đủ mà chưa thông hiểu về luật học cũng không được phép rời y chỉ. Cũng vì điều luật này, chúng ta không kể tuổi đời nhiều ít, mà chỉ lấy mùa kiết hạ là mùa tuổi của mình. Cho nên người nào không đủ mười hạ không được phép làm Thầy Truyền Giới cho ai và cũng không được phép làm Hòa Thượng.

Đối với quý thầy, quý sư cô xuất gia còn trẻ với tâm nguyện muốn đóng góp tài năng của mình trong đại chúng, nhưng không đủ năng lực trình bày cho những người còn đang thắc mắc hay Phật tử có nhu cầu tìm đến pháp môn thì không đủ căn bản trình bày và hướng dẫn cặn kẽ thì trong mùa an cư này là cơ hội quý báu để đại chúng hội tụ nhằm chia sẻ những khó khăn trong vấn đề đóng góp, vấn đề đối thoại, vấn đề hướng dẫn Phật tử vào đạo và lắng nghe kinh nghiệm của những bậc đi trước. Cho nên ba tháng an cư là cơ hội rất quý để học được đào sâu trong pháp môn mà đức Bụt đã khám phá và truyền bá cho tới ngày nay.

Quý thầy, quý sư cô vận dụng thể chế an cư để trưởng dưỡng đạo nghiệp và hướng thiện cho quần chúng. Trong khi đó các Phật tử Thái thì tranh thủ thời gian ba tháng này về tu học để vun bồi công đức và học hỏi pháp môn. Chính vì thế, truyền thống an cư luôn luôn mọi người con Bụt tuân giữ và xem đây là cơ duyên tốt lành cho việc thực tập hạnh nguyện mà chính đức Bụt trải nghiệm và thiết lập.