Share

LỄ XUẤT GIA CÂY NGUYỆT QUẾ

Ngày 16.06.2019, Tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức lễ xuất gia cho 17 thành viên trong gia đình xuất gia Cây Nguyệt Quế. Lễ xuất gia diễn tra trong không khí trang nghiêm với sự chứng minh của tứ chúng Làng Mai Thái Lan cũng như sự hiện diện của người thân, bạn bè của quý sư chú quý sư cô gia đình cây Nguyệt Quế. Trước đó 1 ngày, Tăng thân cũng đã tổ chức lễ dẫn thỉnh cho các sư em để cầu thỉnh Tăng thân đáp lời thỉnh cầu và chứng minh cho lễ xuất gia.

Gia đình xuất gia cây Nguyệt Quế có 3 sư chú và 14 sư cô, đa phần đều là người Việt Nam, có một sư cô người Trung Quốc và một sư cô người Indonesia. Chiều cùng ngày xuất gia, đại chúng đã tổ chức thiền trà Be – in ăn mừng các sư em chính thức gia nhập gia đình xuất sĩ Làng Mai.

Các sư em gia đình cây Nguyệt Quế có rất nhiều tên đẹp và dễ thương: Chân Trăng Vững Chãi, Chân Trời Bạch Vân, Chân Trăng Dung Hòa, Chân Trăng Phúc Châu (Indonesia), Chân Trăng Lắng Yên, Chân Trăng Rộng Mở, Chân Trời Hải Vân, Chân Trăng Hòa Thuận (Trung Quốc), Chân Trăng Thuận Thảo, Chân Trăng Đức Hạnh, Chân Trăng Non Sông, Chân Trăng Khiêm Hạ, Chân Trăng Sáng Tỏ, Chân Trăng Thanh Bình, Chân Trăng Hòa Nhã, Chân Trăng Mây Trắng, Chân Trời Tịnh Vân.

DSC_5812
DSC_5817
DSC_5866
DSC_5870
DSC_6099
DSC_6122
DSC_6193
DSC_5965
DSC_5972
DSC_5979
DSC_5918
DSC_5925
DSC_5930
DSC_5932
DSC_5935
DSC_5940
DSC_5948
DSC_5950
DSC_5952
DSC_5955
DSC_5957
DSC_5981
DSC_6005 copy
DSC_6555
DSC_6560
DSC_6572
DSC_6573
DSC_6578
DSC_6579
DSC_6581
DSC_6583
DSC_6586
DSC_6593
DSC_6600
DSC_6603
DSC_6606
DSC_6609
DSC_6612
DSC_6616
DSC_6618
DSC_6620
DSC_6624
DSC_6630
DSC_6632
DSC_6635
DSC_6637
DSC_6640
DSC_6642
DSC_6645
DSC_6646
DSC_6649
DSC_6653
DSC_6656
DSC_6659
DSC_6661
DSC_6666
DSC_6668
DSC_6678
DSC_6680
DSC_6684
DSC_6685
DSC_6688
DSC_6693
DSC_6705
DSC_6709
DSC_6716
DSC_6721
DSC_6732
DSC_6739
DSC_6745
DSC_6755
DSC_6760
DSC_6772
DSC_6773
DSC_6787
DSC_6839
DSC_6855
DSC_6865
DSC_6874
DSC_6880
DSC_6881
DSC_6890
DSC_6897
DSC_6910
DSC_6921
DSC_6923
DSC_6928
DSC_6933
DSC_6936
DSC_6946
DSC_6947
DSC_6959
DSC_6966
DSC_7013
DSC_7022
DSC_7039