Share

Lễ xuất gia cây Ngọc Lan (Magnolia Tree) tại Làng Mai Thái Lan – 20.05.2018

Sáng ngày 20.05.2018, với sự chứng minh của Sư Ông, Thầy Thủ Tọa và tứ chúng hơn 400 người tham dự, Tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức lễ xuất gia cho 19 sư em trong Gia đình xuất gia cây Ngọc Lan.

Lễ xuất gia còn nhận được sự yểm trợ và sách tấn từ Chư tôn đức, quý thầy quý sư cô từ Việt Nam sang tham dự.

Mời đại chúng xem qua những hình của lễ xuất gia.

20180519_IMG_2691
20180519_IMG_2694
20180519_IMG_2697
20180519_IMG_2701
20180519_IMG_2704
20180519_IMG_2708
20180519_IMG_2712
20180519_IMG_2715
20180519_IMG_2717
20180519_IMG_2721
20180519_IMG_2724
20180519_IMG_2732
DSC_4734
DSC_4737
DSC_4739
DSC_4922
DSC_4923
DSC_4930
DSC_4934
DSC_4964
DSC_4975
IMG_3088
IMG_3091
IMG_3092
IMG_3093
IMG_3094
IMG_3095
IMG_3096
IMG_3099
IMG_3103
IMG_3209
IMG_3210