Share

Khóa tu teen tại Làng Mai Thái Lan 8-11.11.2018 (Teen Retreat 8-11 November 2018 at Thai Plum Village)

Hàng năm, Tăng thân Làng Mai Thái Lan đều có nhiều chương trình cũng như khóa tu dành cho các bạn teen (thanh thiếu niên) từ 13 – 17 tuổi. Trong các khóa tu lớn, bên cạnh thời khóa chính dành cho những người lớn tuổi, quý thầy quý sư cô cũng tổ chức chương trình khóa tu riêng cho các bạn teen với những sự thực tập và học hỏi thích ứng với độ tuổi của mình. 

Năm nay, từ ngày 8 đến ngày 11.11.2018, Tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức 1 khóa tu teen dành cho 115 bạn học sinh (64 nam, 51 nữ) cũng như 21 thầy cô giáo đến từ các trường cấp 2 Ratchasima School (Korat), Suranaree School (Korat), Kum-Nong-Koo (Khon-kan), Panggae School (Pakchong).

Khóa tu diễn ra gần trọn vẹn 4 ngày với những sinh hoạt tu tập như ngồi thiền tụng kinh, thiền hành, ăn cơm trong im lặng, nghe pháp thoại, pháp đàm… ngoài ra còn có một số sinh hoạt ngoài trời như chơi thể thao, ngồi thiền ngoài trời, chấp tác…

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tu.

DSC_2011
DSC_2013
DSC_2274
DSC_2144
DSC_2117
DSC_2141
DSC_2291
DSC_2329
DSC_2294
DSC_2157
DSC_2423
DSC_2430
DSC_2453
DSC_2494
DSC_2486
DSC_2503
DSC_2610
DSC_2605
DSC_2616
DSC_2648
DSC_2531
DSC_2733
DSC_2794
DSC_2863
DSC_2835
DSC_2927
DSC_2997
DSC_2994
DSC_3002
DSC_3024
DSC_3070
DSC_3087
DSC_3191
DSC_3200
DSC_3291
DSC_3418
DSC_3367
DSC_3312
DSC_3308
DSC_3379
DSC_3350
DSC_3353
DSC_3411
DSC_3447