XUÂN THƯƠNG YÊU

Tết đã về

Hoa đào nở

Đàn én nhỏ

Đón xuân sang.

Hoa mai vàng

Khoe sắc thắm

Thơm giọt nắng

Ấm trời xuân.

Tình thơm nồng

Đem trao gởi

Tới cỏ cây

Rồi đất đá.

Từ hoa lá

Đến chim muông

Những con đường

Đang đi tới.

Mùa xuân mới

Xin quay về

Trọn một lòng

Con nương tựa.

Nơi Bụt, Tổ

Nơi Sư Ông

Nơi Tăng thân

Và đồng sự.

Để chuyển hóa

Thân và tâm

Cho lục hòa

Luôn biểu hiện.

Cho hiểu biết

Với thương yêu

Niềm an vui

Khắp muôn người.