Trời Quang Trăng Tỏ

Nơi đây vũ trụ ngàn sao

Đỉnh cao Trăng tới lao xao đường làng

Đâu đây dế đã dời hang

Thiền hành chân bước tâm mang yên bình

Khắp nơi bóng lá đã in

Muôn đường vạn nẻo lặng thinh như tờ

Tắc kè từng tiếng nên thơ

Núi cao mây phủ mà ngờ đỉnh không

Khí trời sao quá mát trong

Hương hoa nhẹ thoảng mà lòng thảnh thơi

Hùng vĩ quá đồi núi ơi!

Phước đức đâu đó rong chơi xứ này

Ta Bà thật quá lành thay

Pháp Bụt vi diệu tầm tay đã cầm

Hãy khám phá thứ cao thâm

Vũ trụ thu hết trong tâm hiện tiền.