THU TRAO LÁ VÀNG

Chùa ta không cổng

Phòng ta không cửa

Ta đón kẻ trộm

Thiếu thốn tình thương.

Chùa ta cuối đường

Phòng ta một lối

Sẽ tặng kẻ trộm

Nẻo thoát khổ đau.

Chùa ta giàu lắm

Phòng ta đầy của

Hết thảy phơi bày

Là tình huynh đệ.

Chùa ta đang dạy

Phòng ta đang học

Bí kíp ngàn đời

Ơi! Hơi thở nhẹ