Thư mời

Kính thưa Đại chúng!

Tăng thân Làng Mai Thái Lan thật hạnh phúc khi một lần nữa sẽ được nối liền vòng tay với Đại chúng mọi miền trong khoá tu trực tuyến Holiday Retreat với chủ đề “The Power of Now” diễn ra vào 27-31/12/2021.

Khoá tu “The Power of Now” là món quà mà Tăng thân xuất sĩ Làng Mai Thái Lan xin hiến tặng đến quý vị Phật tử gần xa trong những ngày cuối năm 2021. Khoá tu này là một cơ hội giúp cho tất cả chúng ta trở về nhận diện những điều kiện hạnh phúc trong giây phút hiện tại, xây dựng một nếp sống lành mạnh, an vui và hoà điệu giữa ta với gia đình, bè bạn, và xã hội. Trong khoá tu, chúng ta sẽ có cơ hội ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm trong im lặng, … những pháp môn có công năng giúp chúng ta dễ dàng chế tác hạnh phúc và xử lý được những khó khăn, khổ đau, và bất an trong đời sống hàng ngày.

Sự sống chỉ thực sự có mặt trong giây phút hiện tại; nếu ngày hôm nay chúng ta sống hạnh phúc thì chắc chắn ngày mai cũng như vậy. “Hạnh phúc không phải là vấn đề của tương lai” là thông điệp mà khoá tu muốn gửi đến tất cả mọi người tham dự.

Ngôn ngữ chính của khóa tu là tiếng Anh và được thông dịch ra tiếng Việt cùng một số ngôn ngữ khác.

Có hai hình thức tham gia Khoá tu là trực tuyến và tại Tu viện.

Đây là Khóa tu tùy hỷ cúng dường.

Kính chúc tất cả quý vị thân hữu gần xa luôn bình an và hạnh phúc.

Trân trọng,

Làng Mai Thái Lan