Thông báo – Khóa tu Tiếp Hiện 2018

Thông báo

Khóa tu Tiếp Hiện 2018

Kính gởi quý anh chị Tiếp Hiện,

Kính thưa quý Anh Chị,

Để đáp ứng nhu cầu tu học của các thành viên dòng tu Tiếp Hiện tại quê nhà, Tăng thân xuất sĩ Làng Mai Thái Lan sẽ tổ chức khóa tu dành riêng cho các Anh Chị Tiếp Hiện cư sĩ từ ngày 18 đến 25 tháng 11 năm 2018 tại trung tâm thiền tập quốc tế Làng Mai Thái Lan. Khóa tu chỉ tiếp nhận quý vị đã thọ giới Tiếp Hiện và quý vị được các Tăng thân địa phương giới thiệu để được thọ giới trong khóa tu này.

Các nhu cầu học hỏi và rèn luyện trong khóa tu xin các Anh Chị gởi về email Thầy Chân Từ Thông (BTC): nhulathubay@icloud.com. Thời khóa tu học trong khóa tu sẽ được khéo léo thiết lập để đáp ứng những nhu cầu của các Anh Chị.

Xin các Tăng thân địa phương tập hợp danh sách và gởi về văn phòng ghi danh trong tháng 9 và 10 năm 2018 qua email visitus@thaiplumvillage.org. Kính chúc quí Anh Chị nhiều sức khỏe, vững chãi và thảnh thơi trên mọi nẻo đường phụng sự.

Trân trọng

Đại diện Tăng Thân Xuất Sĩ

Làng Mai – Thái Lan và Ban Tổ Chức

Giáo thọ Chân Từ Thông