THÔNG BÁO CHO ĐẠI GIỚI ĐÀN QUA BỜ TẠI LÀNG MAI THÁI LAN

THÔNG BÁO CHO ĐẠI GIỚI ĐÀN QUA BỜ TẠI LÀNG MAI THÁI LAN

Kính thưa đại chúng

Đại Giới Đàn “Qua Bờ” sẽ diễn ra vào ngày 01/10-04/10 để truyền giới Khất Sĩ Nam và Nữ cho các vị sadi và thức xoa ma na. Trong Đại Giới Đàn lần này, tăng thân cũng sẽ tổ chức lễ truyền đăng cho các vị giáo thọ tập sự đang thực tập theo truyền thống Làng Mai.

Tất cả các lễ tại Làng Mai Thái Lan sẽ được phát trực tiếp qua Zoom. Kính mời các bạn thiền sinh ( nhất là những vị có Quý Thầy Quý Sư Cô được nhận giới đợt này) vào tham dự để góp một phần năng lượng của mình vào sự thành công của đại giới đàn.

Link Zoom để tham dự thời khoá:

https://plumvillage.zoom.us/j/96847318594

Meeting ID: 968 4731 8594

Passcode: 123456

Ngày 30.09

6:00 Lễ rước Giới Bản và khai đàn truyền giới

9:00 Lễ truyền 14 giới tiếp hiện

Ngày 02.10

19:30 Lễ Truyền Giới Nam Khất Sĩ (chỉ phát trực tuyến phần đầu cho đến trước khi làm tác pháp yết ma truyền giới )

Ngày 03.10

19:30 Lễ Truyền Giới Nữ Khất Sĩ (chỉ phát trực tuyến phần đầu cho đến trước khi làm tác pháp yết ma truyền giới )

Ngày 04.10

9:00 Lễ truyền đăng ( 4 vị tập sự Giáo Thọ tại Làng Mai Thái Lan)